Deskriptor energia
Počet nájdených titulov : 140
1. Inžinierska ekológia / Ľubomír Kubík , Michal Valach , Ľubomír Híreš
2. 14-dňový plán pre krajšie a zdravšie telo / Daniela Kmeťová
3. Elektrické sítě v městech a sídlištích / Bohumír Pavlovský
4. Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel.
5. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Cenek
6. Použitie elektrickej energie / Jaroslav Dvořáček
7. Elektronika pro dům a zahradu / Elektronik zahl.
8. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
9. Školská encyklopédia / John Farndon , Ivona Kautmanová prel.
10. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
11. Nepatrné atómové jadrá - zdroj obrovskej energie / Albert Dietmar , Drahomila Náterová prel., Ondrej Foltín prel.
12. Malé vodní elektrárny / Josef Bednář
13. Zdroje a rozvod elektrickej energie / Ladislav Reiss , Štefan Fecko , Marian Karaffa
14. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo
15. Elektrotechnika a radiotechnika za školou / Zděněk Paulín
16. Prenosová technika / Josef ábele , Jiří Boltík , Ján Hanák , Pavol Holéczy prel.
17. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
18. Malá silnoprúdová elektrotechnika / Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
19. Magnetické pole v silnoproudé elektrotechnice / Jiří Kulda
20. Svět elektřiny / Jiří Tříska
21. Elektrotechnické materiály / Elektrotechnick zahl.
22. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
23. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
24. Parní turbiny / Parn zahl.
25. Energetika v hornictví / Bohuslav Kořínek
26. Elektrotechnika v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel.
27. Elektrická zařízení v hornictví / Kepper , Svobod
28. Detská vedecká encyklopédia / Annabel Craigová
29. Fotovoltaika-elektrina zo slnka / Emil Bédi
30. Potenciál obnoviteľných zdrojov energie / Emil Bédi
31. Energia pre Slovensko: Možnosti ekologicky orientovanej politiky / Energi zahl.
32. Úvod do energetiky / Ján Vávra
33. Základy využívania slnečného žiarenia / Richard Kittler , Jozef Mikler
34. Základy inženýrského stavitelství / C. Jiří Růžička
35. Hospodaření energiemi / Rudolf Riedl
36. Sluneční energie - úvod do helioenergetiky / Josip Kleczek
37. Hľadanie energie budúcnosti / Alexander Petrovič Merkulov , Valentína Pecnová prel.
38. Boj s vodou a o vodu / Štefan Bella , Vladimír Bella
39. Svet hľadá energiu / Juraj Tölgyessy , Juraj Lesný
40. Hydraulické mechanismy v automatizaci / Josef Prokeš
41. Dvadsaťtisíc míľ od Verna / Bohuslav Hlinka , Jiří Všetečka , Alžbeta Batthyányová prel.
42. O strojoch súčasnosti a budúcnosti / M. V. Vasiliev , Rudolf Tandlmajer prel.
43. Gabčíkovo-Nagymaros / Egil Lejon
44. Voda a človek / Rudolf Faukner , Viliam Škarba prel., Vladimír Medvecký prel.
45. 15 rokov vodného hospodárstva na Slovensku / Správa vodného hospodárstva na Slovensk
46. Vodní hospodářství / Karel Růžička
47. Ergometria v klinickej praxi / Juraj Kolesár , Zoltán Mikeš
48. Základní kniha o reiki / Walter Lůbeck , Helena Stejskalová prel.
49. Päť Tibeťanov / Christopher S. Kilhan , Juraj Činčura prel.
50. Reiki. Kozmická energia, ktorá lieči / Paula Horanová , Zuzana Kramplová prel.
51. Akupunktura v teorii a praxi / Radomír Růžička
52. Trocha záhaľky nikoho nezabije / Inge Hofmannová , Dana Kurčáková prel.
53. Zdravie z lekárne sv. Hildegardy / Reinhard Schiller , Katarína Hatalová prel.
54. Reflexológia / Ann Gillanders , Martin Lukáč prel.
55. Všetko o rekonštrukcii bytu / Všetk zahl.
56. Racionálne využitie energie v rodinných domoch / Ján Kaclík , Jaroslav Valášek
57. Vodík a iné nové nosiče / Jiří Balajka
58. Príručka pre izolatérov tepla a chladu / Lubomír Kuna
59. Náhradné palivá v parných kotloch / Stanislav Malík
60. Energetika a tepelná technika pre drevárskych inžinierov / František Setnička
61. Nebezpečný svet kalórií / Rajko Doleček , Ľudovít Komadel prel.
62. Výživa sportovců / Rolf Donath , Klaus-Peter Schůler , Jaroslav Urbánek prel.
63. Stále štíhla / Katarína Skybová
64. Dynamický život / Hans Diehl , Aileen Ludingtonová , Lawson Dumbeck , Viera Kubičková prel.
65. Kniha o lotosových kvetoch / Shalila Sharamon , Bodo J. Baginski , Zuzana Kramplová prel.
66. Tajnosti indické / Paul Brunton , Antonie Krejčová prel.
67. Zápisky Paula Bruntona / Paul Brunton , Růžena Formánková prel., Antonie Krejčová prel., Marie Marešová prel.
68. Tepelná izolácia / Uwe Kollmorgen , Margita Kurdelová prel.
69. Globální oteplování / John Houghton , Jan Jeník prel., Květa Jeníková prel.
70. Moderní vytápění bytů a rodinných domků / Karel Mrázek , Karel Šustr , Antonín Janouš
71. Úsporné vykurovanie budov / Ján Kaclík
72. Tepelné ztráty budov a možnosti jejich zmenšování / Jaroslav Řehánek , Antonín Janouš
73. Ako šetriť pri vykurovaní / Karl-Heinz Bose , Nadežda Budlovská prel.
74. Modernizácia rodinných domov / Ivan Spiška
75. Projekt šťastia / Gretchen Rubinová , Eva Bubnášová prel.
76. Mestský šaman / Serge Kahili King , Tatiana Bužeková prel.
77. Náuka o výžive / Igor Beňo
78. Potraviny liek náš každodenný / Michio Kushi , Marc Van Cauwenberghe , Alexander Giertli prel.
79. Alchýmia života / Peter Sýkora , Matej Krén ilustr.
80. Nerostné suroviny pro 21. století / Josef Kožíšek
81. Obnovitelné zdroje energií / Volker Quaschning , Václav Bartoš prel.
82. Magie kamenů / Petra Neomillnerová
83. Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku / Bernhard Hager , Annamária Tóthová
84. Chémia na prahu tretieho tisícročia / Siegfried Poller , Milan Karvaš prel., Marcela Göghová prel., Ivan Popovič ilustr.
85. Fyzikální chemie / Walter J. Moore , Čestmír Černý prel., Alexandr Schůtz prel.
86. Fyzikálna chémia / Vojtech Kellö , Alexander Tkáč
87. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie / Ján Lisý , Ladislav Valko
88. Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel.
89. Voda a chlad / Pavol Dinka zost.
90. Šťastní bez príčiny / Marci Shimoffová , Carol Klineová , Ina Martinová prel.
91. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
92. O elementárnych časticiach / Vitalij Petrovič Šelest , Ivan Lukáč prel.
93. Evropské odpovědi na globální výzvy 21. století / Erfried Adam , Kristina Larischová , Libor Rouček , Štepánka Kudrnáčová prel., Kateřina Prokešová-Sitařová prel.
94. Sdílení tepla / S. N. Šorin , Rudolf Mathon prel., Radko Hejzlar prel.
95. Mechanika a molekulová fyzika / Štefan Veis , Ján Maďar , Viktor Martišovitš
96. Statika / Róbert Binder
97. Príručka fyziky pre inžinierov a pre študujúcich / B. M. Javorskij , A. A. Detlaf , Viera Panáková prel., Ivan Červeň prel., Štefan Barta prel., Ján Gallo prel.
98. Fyzika najnovších čias / József Oveges , Ferdinand Šteliar prel.
99. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., Dalibor Krupa prel.
100. Fyzika pre každého / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ