Deskriptor 621.396
Počet nájdených titulov : 35
1. Antény pro příjem rozhlasu a televize / Milan Český
2. Tranzistory v teórii a praxi / Stanislav Holenda , Kamil Jurkovič
3. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
4. Rádioelektronika / Ladislav Marvánek , Jiří Vackář , Ferdinand Suchoň prel.
5. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
6. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
7. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn / Štefan Vavra , Ján Turán
8. Jak se stanu radioamatérem / Jiří Bláha
9. Československé rozhlasové a televizní přijímače III (1964 až 1970) a zesilovače / Eduard Kottek
10. Československé rozhlasové a televizní přijímače IV (1970 až 1977) a nízkofrekvenční zesilovače / Eduard Kottek
11. ABC rádioamatéra / Czeslaw Klimczewski , Anna Bubliaková prel.
12. Amatérská rádiotechnika a elektronika / Josef Daneš
13. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
14. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
15. Rádiotechnická príručka / Ambróz Škrovánek prel., Rádiotechnick zahl.
16. Měření v radiotechnice / Bohumír Kleskeň
17. Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička , Július Zachar prel.
18. Kurs radiotechniky / Jaroslav Dvořáček
19. Poruchy rádioprijímačov a ich odstránenie / Bernhard Pabst , Karol Hodinár prel.
20. Rádiotechnika / Hubert Meluzin
21. Zahraniční rozhlasové a televizní přijímače / Karol Hodinár , Miroslav Studničný
22. Konstrukce radiotechnických prvků / A. L. Charinskij , Josef Provaz prel.
23. Rádioelektronické vysielacie zariadenia / Michail Blagoveščenskij , German Utkin , Igor Baláž prel., Miroslav Mikuláš prel.
24. Príručka nízkofrekvenčnej techniky / Kamil Jurkovič , Ambróz Škrovánek
25. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
26. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
27. Príručka nízkofrekvenčnej obvodovej techniky / Kamil Jurkovič , Jan Zodl
28. Příjem stereofonního rozhlasu / Zdeněk Mack , Ladislav Kryška
29. Příjem rozhlasu a televize / Milan Český
30. Vidieť svet ušami / Štefan Horský
31. Rádio...? Nič jednoduchšie! / E. Aisberg , Július Slosiar prel.
32. Opravy rozhlasových přijímačů / Václav Černý , Norbert Čuchna , František Michálek
33. Prenosová technika / Josef ábele , Jiří Boltík , Ján Hanák , Pavol Holéczy prel.
34. Amatérske krátkovlnové antény / Imrich Ikrényi
35. Spoločné antény pre príjem rozhlasu a televízie / Milan Český
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ