Deskriptor básnici slovenskí
Počet nájdených titulov : 30
1. Pivo U Chárona / Ondrej Kalamár
2. Milan Rúfus / Viliam Marčok
3. Básnik sám doma / Ondrej Laciak zost.
4. Slovenská katolícka moderna v premenách času / Ján Frátrik
5. Ján Kollár / Andrej Mráz
6. Karol Strmeň / Mária Chovancová
7. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
8. S dlaňou v ohni / S dlaňo zahl.
9. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
10. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Milan Laluha ilustr.
Projekt dokresľuje dielo, myslenie a názory M. Rúfusa.
11. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
12. Poézia moja láska / Ján Smrek
13. Poézia moja láska / Ján Smrek
14. Slovo čisté / Dušan Katuščák
15. Voňa domoviny / Jozef Škultéty
16. Literárne postavy Gemera I. / Július Bolfík zost.
17. Gašpar Fejérpataky-Belopotocký / Ján Hučko
18. Poézia Jána Bottu / Cyril Kraus
19. Michal Miloslav Hodža / Ján Hučko
20. O diele Pavla Horova / Albín Bagin zost., Ján Zambor zost.
21. Básnik Pavol Horov / Ján Jurčo
22. Herold svitajúcich časov Hviezdoslav / Augustín Maťovčík
23. Študent / Nora Baráthová
24. Život a dielo Pavla Országha Hviezdoslava vo fotografii / Ján Čaplovič
25. Legenda o veľkom Slovanovi / Cyril Kraus
26. Ladislav Novomeský / Zdenka Holotíková
27. Martin Rázus I. / Michal Gáfrik
28. Básnik Vladimír Reisel / Pavol Plutko
29. Súdny deň básne / Pavol Vongrej
30. Stojí, stojí mohyla / Jozef Hvišč zost., Cyril Kraus zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ