Deskriptor rozvoj
Počet nájdených titulov : 39
1. Jemné umenie mať veci v paži / Mark Manson , Miroslava Bajaníková prel.
2. Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa / Petra Arslan Šinková
3. Kniha toltécké moudrosti / Allan Hardman , Jana Žlábková prel.
4. Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie / Stanislav Kološta
5. Celestinské proroctví / James Redfield , Carol Adrienne , Jan Brázda prel.
6. Mních, ktorý predal svoje Ferrari / Robin Sharma , Michal Zidor prel.
7. Rozvíjíme sebedůvěru dětí / Angie Roseová
8. Prebuďte génia vo svojom dieťati / Ken Adams , Dáša Gregorová prel.
9. Ako začať a úspešne rozvíjať podnikanie / Herbert N. Casson , Wanda Kochelková prel.
10. Ekonomika a riadenie podniku chemického priemyslu / Miloslav Slunečko , Přemysl Lukavský , Otakar Machač , Július Alexy prel., Ivan Ďurkovič prel.
11. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
12. Detská tvorba / Anton Macko
13. Slovenská dialektológia / Jozef Štolc
14. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
15. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce / Michal Oláh , Milan Schavel , Zlatica Ondrušová
16. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
17. Hry pro maminky s dětmi / Jana Hanšpachová
18. Trénink tvořivosti / Werner Kirst
19. Mikroprocesory a mikropočítače / Ivan Kočiš
20. Světová zdravotnická organizace / Stanislav Kavka
21. Rozvoj systému riadenia podniku / Michal Leščišin
22. Dejiny exaktných vied na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918 / Ondrej Poos
23. Štyridsať rokov budovania socialistického knihovníctva v ČSSR a jeho rozvoj do roku 2000 / Margita Buociková zost., Zdena Blechová zost.
24. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti / Vladimír Jůva
25. Horná Nitra XII / Horn zahl.
26. Základy technické kybernetiky / Milan Balda
27. Kultúrny rozvoj Slovenska / Ján Fischer
28. Zápas o dnešok / Zápa zahl.
29. Kniha o písme / Alexander Kondratov , Hana Lerchová prel.
30. Svetová socialistická sústava / Samuel Cambel
31. Nováky kedysi a dnes / František Sedlák
32. Kultúrny rozvoj Slovenska / Pavol Paška
33. Slovensko 1972 / Slovensk zahl.
34. Československé knihovnictví / Jiří Cejpek
35. Váhy automatické a speciální / Josef Tybor
36. Rozvoj okresu Prievidza za roky 1971-1975 / Rozvo zahl.
37. Ja sám / Jelena Leontijevna Kononková , Marián Vakoš prel.
38. Hospodárstvo Slovenska a prechod k trhu / Hospodárstv zahl.
39. Kreativita a její rozvoj / Petr Žák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ