Deskriptor náklady
Počet nájdených titulov : 29
1. Podnikové hospodárstvo / Helena Majdúchová , kol
2. Podnikové hospodárstvo / Štefan Majtán , kol
3. Ceny v marketingu / Michal Oláh
4. Ekonomika obrábania / S. A. Tilles , Ján Krajči prel., Stanislav Petráš prel.
5. Mikroekonómia / Vieroslava Holková
6. Ekonómia / Ján Lisý
7. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
8. Metodika nakladania s tuhým komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby / Anna Báreková , Štefan Sklenár , Lucia Tátošová
9. Pomocník účtovníka / Amália Spitzová , Eva Vachová
10. Úsporné vykurovanie budov / Ján Kaclík
11. Ako šetriť pri vykurovaní / Karl-Heinz Bose , Nadežda Budlovská prel.
12. Ekonómia II / Paul Anthony Samuelson
13. Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní / Jitka Meluchová
Publikácia obsahuje 4 prílohy za textom.
14. Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová
15. Nové podvojné účtovníctvo pre podnikateľov s príkladmi / Marta Šostroneková , Marta Šostroneková a kol.
16. Ekonomika vnútorného obchodu / Ladislav Rendoš
17. Ekonómia II / Paul Anthony Samuelson
18. Kalkulácia nákladov a cenová politika v trhovej ekonomike / Peter Swoboda
19. Faktory ekonomickej efektívnosti / Milan Kupkovič
20. Príklady z účtovníctva a kalkulácií / Nikolaj Ivaško
21. Vlastné náklady a ceny / Karol France
22. Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných podnikov / Václav Hoffmann
23. Vlastné náklady a ceny / Ján Ferianc
24. Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi / Viera Laszová
25. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
26. Súvzťažnosti pre verejnú správu / Miriam Majorová , Lucia Kašiarová
27. Manažment v pohostinstve a hotelierstve / Gustáv Sládek
28. Manažerská ekonomika / Miloslav Synek
29. Účtovníctvo a platobná schopnosť poisťovní / Anna Majtánová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ