Deskriptor 719
Počet nájdených titulov : 17
1. Umenie Slovenska / Ladislav Šášky
2. Ochranca kultúrnych pamiatok / Eduard Škoda
3. Kultúrno-historické klenoty Žilinského samosprávneho kraja a Moravskosliezskeho kraja / Mária Ščuryová zost., Jaroslav Velička zost.
4. Osudy pamiatok Slovenska 1919-1949 / Ingrid Ciulisová
5. Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku / Alexander Frický
6. Súpis pamiatok na Slovensku / Súpi zahl.
7. Súpis pamiatok na Slovensku / Súpi zahl.
8. Městské památkové reservace v Čechách a na Moravě / František Petr , Jiří Kostka
9. Ochrana pamiatok / Marta Hrušovská zost.
10. Pamiatky na Slovensku / Pamiatk zahl.
11. Umělecké památky Čech P/Š / Uměleck zahl.
12. Umělecké památky Čech T/Ž / Uměleck , Uměleck zahl.
13. Umělecké památky Čech K/O / Uměleck zahl.
14. Umělecké památky Čech A/J / Uměleck zahl.
15. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku / Vendelín Jankovič
16. Živý odkaz minulosti / Vlastimil Vinter
17. Ochranca kultúrnych pamiatok / Helena Škodová , Eduard Škoda
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ