Deskriptor socializmus
Počet nájdených titulov : 56
1. 1968. Polčas rozpadu komunistického režimu / Juraj Alner
2. Výstavba Slovenska 1945-1960 / Kamil Gross zost., Jozef Skala zost., Tibor Zalčík zost.
3. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
4. Utopisti / Vojtech Zamarovský prel., Vojtech Zamarovský zost.
5. Vedecký komunizmus / Pavel Indra
6. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci / Nikolaj Vasilievič Faddejev , Jozef Košnár prel., Ladislav Pupala prel.
7. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Pavel Šima prel.
8. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Johana Hasonová prel.
9. Mladosť vedy / Andrej Vladimirovič Anikin , Herta Tkadlečková prel.
10. Náčrt dejín európskeho politického a právneho myslenia / Alexandra Krsková
11. Budovateľské 50. roky / Juraj Šebo
12. Tu bola kedysi ulica / Leo Kohút
13. Ruský zázrak / Annelie Thorndike , Andrew Thorndike , Soňa Várošová prel.
14. Eseje / Miroslav Kusý
15. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
16. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
17. Vzťahy a súvislosti slovenskej a ruskej literatúry / Dionýz Ďurišin
18. O literatúre a kultúre / Miroslav Válek
19. Ilustrované dejiny Slovenska / Anton Špiesz
20. Krupská / Ľudmila Ivanovna Kunecká , Klara Alexandrovna Maštakovová , Ján Mojžiš prel.
21. Ladislav Novomeský / Zdenka Holotíková
22. Dějiny diplomacie / Dějin zahl.
23. Najnovšie dejiny / ko prel., Najnovši zahl.
24. Z prameňov našich dejín / Naš zahl.
25. NDR včera a dnes / ND zahl.
26. Dějiny Československa / Dějin zahl.
27. K dějinám socialistického Československa / K dějiná zahl.
28. Dejiny Slovenska VI / Michal Barnovský zost., Dejin zahl.
29. Dejiny Slovenska slovom i obrazom II / Jozef Butvin , Bohumír Kostický , Marta Vartíková
30. Československé dejiny / Československ zahl.
31. Socialistické premeny Československa / Viliam Plevza
32. Trvalé hodnoty / Viliam Plevza
33. Trvalé hodnoty / Viliam Plevza
34. Socialistické Slovensko / Socialistick zahl.
35. Dejiny ZSSR / Dějin zahl.
36. Podmínky svobody / Ernest Gellner , Jan Richter prel., Eva Musilová prel.
37. Občan, jeho práva a povinnosti v současném světě / Josef Blahož
38. Človek a jeho sebarealizácia / Vasko Kusin
39. Československé finančné právo / Anton Slovinský
40. Politická ekonomie / Jaroslav Rypota
41. Zápas o dnešok / Zápa zahl.
42. Československé hospodárske právo / Július Chorváth
43. Svetová socialistická sústava / Samuel Cambel
44. Sociálne aspekty výchovy / Ondrej Baláž
45. Medzinárodné komunistické, robotnícke a národnooslobodzovacie hnutie / Pravd prel.
46. Pracovná výchova mládeže v socialistickej spoločnosti / Naďa Szabová
47. Psychologická výchovná starostlivosť a rozvoj osobnosti socialistického človeka / Ján Hvozdík
48. Čítanka vedeckého komunizmu / Čítank zahl.
49. Vedecký ateizmus / Jaroslav Čelko prel., Peter Prusák prel., A. F. Okulov a kol.
50. O ženách a rodine / Karol Marx
51. Politická ekonómia / kol prel.
52. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
53. Problémy s kriminalitou mládeže / Ladislav Schubert
54. "Anti-důhring" / Fridrich Engels , Ján Rozner prel.
55. Bez šéfa / T. Svatopluk
56. Dějiny světa / L. Musil prel., Dějiny svět zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ