Deskriptor farmakológia
Počet nájdených titulov : 12
1. Veterinárna farmakológia / Jozef Vodrážka , Ivan Jefimovič Mozgov , Jan Šimůnek , Koloman Boďa prel.
2. Srdcový sval / Ján Gvozdják , Anna Gvozdjáková
3. Praescriptiones magistrales / Praescriptione zahl.
4. Pokroky ve farmacii / Pokrok zahl.
5. Stabilita a stabilizácia liečiv / Ladislav Zathurecký , Ludvík Rybáček , Ludvík ml. Rybáček
6. Farmaceutické prehľady 1983-1984 / Farmaceutick zahl.
7. Faktory ovlivňující účinky léků / Zdeněk Jaroš , Bohumír Loučka , Vladimír Geršl
8. Farmakológia / Vojtech Grossmann
9. Klinická psychofarmakologie / Eugen Vencovský , Oldřich Vinař
10. Léky / Zdeněk Rektořík
11. Anestesiologie / H. Keszler , J. Minář , Josef Pokorný
12. Psychofarmaká-kedy áno, kedy nie / Alojz Janík
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ