Deskriptor psychológia sociálna
Počet nájdených titulov : 26
1. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
2. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Marta Flešková
3. Psychológia / Miroslava Szarková
4. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Jitka Oravcová
5. Metódy sociálnopsychologickej praxe / Teodor Kollárik , Eva Sollárová
6. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
7. Psychológia / Marcela Verešová
8. Fanatismus / Gunter Hole , Simona Hoskovcová prel.
9. Sociálna psychológia / Teodor Kollárik
10. Ako sa dobre cítiť medzi ľuďmi / Radkin Honzák
11. Horizonty psychológie / Ivan Šípoš
12. Psychológia / Jozef Štefanovič
13. Kolektív a osobnosť / Mária Bratská prel., Eugénia Jurigová prel., Konstantin Konstantinovič Platonov a kol.
14. Základy psychológie / Július Boroš
15. Metodologické problémy sociálnej psychológie / Ján Bubelíni prel., Metodologick zahl.
16. Bibliografia psychologickej literatúry na Slovensku 1949-1973 / Lýdia Okruhlicová zost.
17. Všeobecná psychológia / Tomáš Pardel
18. Sociálnopsychologické základy formovania osobnosti / H. Hiebsch , Kamila Fircáková prel.
19. Sociálna psychológia práce / Ivan Šípoš
20. Úvod do marxistickej sociálnej psychológie / H. Hiebsch
21. Problémy sociálnej psychológie a propaganda / Tatiana Suchá prel., Problém zahl.
22. Človek v spoločnosti / David Krech
23. Zbierka otázok na prijímacie skúšky zo psychológie / Eva Sollárová , Marcela Verešová
24. Základy psychológie / Július Boroš
25. Základy sociálnej psychológie / Július Boroš
26. Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová , Irena Štěpaníková prel.
Prehľadná a systematická učebnica obsahuje základné teórie a výskumy sociálnej psychológie.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ