Deskriptor staroba
Počet nájdených titulov : 25
1. Šlabikár šťastia / Pavel "Hirax" Baričák
2. V jeseni života / Alfonz Deeken , Ferdiš Takáč prel.
3. Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
4. Návrat normálneho sexuálneho života / Robert Máthé
5. Úvod do psychologie dospělých / Marie Farková
6. Duševně nemocný mezi námi / Milan Hausner
7. Rytmus života / Antoni Kepinski , Helena Stachová prel.
8. Rozhovory o novej imunológii / Rem Petrov , Peter Lichvár prel.
9. Lekár v rodine / Ádám Szendei , Etela Korpášová prel., Bedrich Bagar prel.
10. Mlado až do staroby / Pavel Malovič , Peter Pospíšil fotogr.
11. Cesta do stáří / Jaroslav Hovorka
12. Dlhý život s Piatimi "Tibeťanmi" / Arnold H. Lanz , Norbert Scheida prel.
13. Ako zostať mladým / Eric Weiser , Oskár Kadlec prel.
14. Chcete dlho žiť? / F. M. Kolomijcev , Michal Hruškovic prel.
15. Poznajte svoje telo / Frederic C. Appel , Pavla Kováčová prel.
16. Od kamenného noža po umelé srdce / Ján Junas
17. Predĺženie ľudského veku / František Bláha , Július Tvrdoň prel., Alžbeta Feketová prel.
18. Človek ako ho nepoznáme / Alexander Jandera
19. Právny poradca v rodine / Jaroslav Bičovský , Kveta Vrzgulová prel., Jaroslava Bičovská ilustr.
20. Medzigeneračné mosty / Monika Žumárová , Beáta Balogová
21. Seniori / Beáta Balogová
22. Konečne po štyridsiatke / Susanna Kubelka , Zuzana Guldanová prel.
23. Psychológia v živote človeka / Martin Jurčo
24. Problematické situace v péči o seniory / Martina Venglářová
25. Starnúť a mať z toho radosť / Jozef Porubčan
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ