Deskriptor remeslá
Počet nájdených titulov : 53
1. Cechové znaky / Jozef Novák , Ján Švec ilustr.
2. Remeslá v Prievidzi / Ľubica Krempová prel., Zuzana Gašparovičová prel., Remesl zahl.
Zo zbierky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
3. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
4. Horná Nitra XI / Horn zahl.
5. Dějiny techniky v Československu do konce 18. století / Luboš Nový
6. Tradičné remeslá pre dnešok / Veronika Deáková prel., Želmíra Šípková zost.
7. Čtení o antice / Čten zahl.
8. Krása slovienskeho šperku / Bohuslav Chropovský
9. Antológia rómskych tradícií a remesiel / Irena Adamová
10. Dejiny umenia / José Pijoan , Štefan Oriško prel., Hviezdoslav Herman prel., Ivana Schérová prel.
11. Skvosty antiky na Slovensku / Títus Kolník
12. Úvod do sochárstva / Josef Lang , Ľudmila Strukelyová prel.
13. Tvoříme ze dřeva / Jiří Konvička
14. Keramika dvoch tisícročí / Mária Lamiová
15. Cinárstvo na Slovensku / Eva Toranová
16. Stredoveké umelecké remeslo / Alexander Ruttkay
17. Svedectvo bronzového veku / Václav Furmánek
18. Kov v ranoslovanskom umení / Zlata Čilinská
19. Umenie doby železnej / Karol Pieta
20. Výtvarná kultúra výroby / Pavol Michalides
21. Tvorba dekoratívnych textilných doplnkov / Božena Mancová
22. Československá tapiséria 1945-75 / Viera Luxová , Dagmar Tučná
23. Vyrábíme z kůže a jiných materiálů / Pavel Tomeš
24. Výtvarná úžitková tvorba na Slovensku / Pavol Michalides
25. Úžitkové umenia a dekoratívna tvorba vo výtvarnej výchove / Pavol Michalides
26. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
27. Od remesla po design / Martin Kusý
28. Inšpirácie z prútia / Ingrid Churá , Vincent Churý
29. Pletení z proutí od A do Z / Helena Šenfeldová
30. Řemesla našich předků / Miroslav Janotka , Karel Linhart , František Skála ilustr.
31. Zabudnuté remeslá a život na vidieku / Gudrun Sulzenbacherová , Jarmila Antalíková prel.
32. Horná Nitra XI / Horn zahl.
33. Ľudia z Mezopotámie / Josef Klíma , Dana Števčeková prel.
34. Po tom šírom sveta poli / Štefan Veselý
35. Al - Mukaddima / Ibn Chaldú , Ladislav Drozdík prel.
36. Prehistorie světa / Grahame Clark , Lubomír Košnar prel., Zdeněk Hron prel.
37. Ako sa žilo v staroveku / Pavel Augusta
38. Život starých Egypťanů / Evžen Strouhal
39. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma
40. Lidé Mezopotámie / Josef Klíma
41. Slované / Magdalena Beranová
42. Osudy starých Slovanov / Tatiana Štefanovičová
43. Svět dávných Slovanů / Zdeněk Váňa
44. Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou / Friedrich Schlette , Lubomír Košnar prel.
45. Habáni na Slovensku / František Kalesný
46. Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny / Zo život zahl.
47. Bratislava západné suburbium / Belo Polla
48. Veľká Morava / Ján Dekan
49. Slovensko po páde Veľkej Moravy / Matúš Kučera
50. Svetom, moje, svetom.... / Vladimír Ferko
51. Řemesla našich předků / Miroslav Janotka , Karel Linhart , František Skála ilustr.
52. Skrotený oheň / Elfriede Binder , Danica Hollá prel.
53. Tradícia rómskych remesiel / Michal Bársony
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ