Deskriptor molekuly
Počet nájdených titulov : 33
1. Gigant atom / K. Bohm , R. Dorge , Vladimír Doksanský prel., Josef Škop prel.
2. Prečo sa podobám na otca / Nikolaj Lučnik , Peter Lichvár prel.
3. Biofyzika pre lekárov / Jozef Holan
4. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
5. Biochémia / Bohumil Škárka , Miroslav Ferenčík
6. Život očami chémie / Vladimír Betina , Ivan Veliký , Jozef Balan
7. Fyzikálna chémia pre nechemikov / Vladislav Holba
8. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
9. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
10. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
11. Úvod do fyzikální chemie / Rudolf Brdička , Mirko Kalousek , Alexandr Schůtz
12. Fyzikálna chémia / Vladimír Novotný , Viera Siládiová , Karol Daučík , Mária Lisá prel.
13. Fyzikálna chémia / Fyzikáln zahl.
14. Fyzikálna chémia / Ján Schlemmer , Vladimír Valter , Jozef Mjartan prel.
15. Fyzikálno-chemické vlastnosti atómov a molekúl / Vladislav Holba
16. Prehľad fyzikálenj chémie a chemickej fyziky / Prehľa zahl.
17. Fyzikálna chémia / Vojtech Kellö , Alexander Tkáč
18. Fyzikálna chémia / Vladimír Adamčík
19. Príklady a úlohy z chémie / Príklad zahl.
20. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
21. Prehľad stredoškolskej chémie / Ján Fabini , Blažena Schenková
22. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie / Ján Lisý , Ladislav Valko
23. Chémia denného života / Sigmar Spauszus , Jozef Vido prel.
24. Stavba atomů a molekul / Viktor Trkal
25. Atomistika / Atomistik zahl.
26. Zázračný atóm / A. Bujanov , E. Berčiková prel.
27. O kozmickom žiarení / Jozef Kaušitz
28. Molekuly / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Eva Tokáriková prel.
29. Medzi hrou a fyzikou / Živko K. Kostič , Ján Samák prel.
30. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
31. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
32. Základy fyziky / Vladimír Hajko , Juraj Daniel-Szabó
33. Anorganická chémia / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ