Deskriptor stromy
Počet nájdených titulov : 49
1. Počuješ rozprávať stromy? / Peter Wohlleben , Elena Diamantová prel.
2. Chránené stromy Slovenska / Chránen zahl.
3. Stromy / Tony Russell , Catherine Cutlerová , Helena Kholová prel.
4. Stromy / Esmond Harris , Ivona Kautmanová prel., Annabel Milnová ilustr., Peter Stebbing ilustr.
5. 5. príručka mladých svišťov / Walt Disney , Mária Štefánková prel.
6. Stromy / Linda Gamlinová , Hana Blaškovičová prel.
7. Zálesácke dni / Ľuba Kvietková , Zuzana Rusková ilustr.
8. Lesní kultury / V.V. Ogijevskij , ko prel.
9. Veľký obrazový atlas lesa / Jan Jeník , Jana Uhlířová prel.
10. Co jste v lese neviděli / Otomar Rabšteinek , Bohuslav Soukup
11. Sortimentačné tabuľky pre ihličnaté dreviny / Klement Hubač
12. Lesnícka botanika / Jozef Sedílek , Samuel Šingler , Ján Králik
13. Biometrické zákonitosti rastu a prírastku lesných stromov a porastov / Štefan Šmelko
14. Atlas hmyzích škodcov lesných drevín / Vladimír Novák , Ferdinand Hrozinka , Bohumil Starý
15. Štepenie, očkovanie a preštepovanie drevín / Štefan Chlebík
16. Výživa a hnojenie ovocných stromov a bobuľovín / Jozef Zvara , Jozef Kolek
17. Kalendár ochrany rastlín v záhradke / K. Balázsová , J. Bodor , Lajos Lelkes , Zlatica Vaneková prel.
18. Listnáče lesů a parků / Jaromír Pokorný , František Fér
19. Orech / Štefan Záchej
20. Tvarovanie a rez ovocnych drevín / Roman Petrovič Kudriavec , Viera Ševcová prel.
21. Pomológia / Pavol Cifranič
22. Malá pomológia / Dominik Pochyba
23. Škola ovocnáře / Vladimír Urban
24. Ovocinárstvo / Ladislav Ivičič
25. Ovocinárstvo / Josef Peiker , František Kyncl , František Bojňanský prel.
26. Kniha o ovocném stromu / Miloslav Vávra
27. Ovocinárstvo / František Kyncl , Oľga Sedláková prel.
28. Jablka / Jablk zahl.
29. Pěstování jabloní / Antonín Dvořák
30. Hrušky / Černí , Boče , Večeř
31. Marhule / Pavol Cifranič
32. Švestky a třešně / Švestk zahl.
33. Sadovnická dendrologie / Václav Hurych , Ernest Mikuláš
34. Jeseň v záhrade / Oľga Sedláková prel., Alena Čapková prel., Jese zahl.
35. Záhradníctvo / Vlastimila Pevná
36. Záhradníctvo / Vlastimila Pevná
37. Encyklopedie pro zahrádkáře / Josef Kutina
38. Úprava okolí chaty, chalupy, domku / Robert Beránek , Miloš Dvořák
39. Parky a vzácne stromy v Považskobystrickomokrese a ich ochrana / Gejza Runkovič
40. Klíč k určování stromů a keřů / Jan Martinovský , Miloš Pozděna ilustr.
41. Kľúč na určovanie drevín / Martin Červenka , Katarína Cigánová
42. Alternatívy v lesnom hospodárstve / Alternatív zahl.
43. Stromy / Allen J. Coombes , Denisa Pauleová prel., Ladislav Paule prel.
44. Stromy / Esmond Harris , Ivona Kautmanová prel., Annabel Milnová ilustr., Peter Stebbing ilustr.
45. Naše stromy a kry / Martin Červenka , Blanka Votavová ilustr.
46. Poďte s nami do prírody / Minna Laceyová , Elena Guričanová prel., Stephen Cartwright ilustr.
47. Strom ve městě / Jaroslav Kolařík
48. Stromy / Bruno P Kremer , Alica Hindáková prel., Hans Held ilustr.
49. Stromy v záhradách, v parkoch a vo voľnej prírode / Enrico Banfi , Francesca Consolinová , Anton Petrík prel., Annalisa Duranteová ilustr., Marina Duranteová ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ