Deskriptor Slovania
Počet nájdených titulov : 51
1. Najväčšie záhady a mystériá Slovenska / Zora Špačková zost., Najväčši zahl.
2. Slovensko v dobách stredovekých / Matúš Kučera
3. Žijeme spolu / Marián Mišík
4. Hľadanie vzťahov / Milan Augustín
5. Stredoveké Slovensko / Matúš Kučera
6. Krása slovienskeho šperku / Bohuslav Chropovský
7. Umenie dávnovekého Spiša / Jozef Vladár
8. Keramika dvoch tisícročí / Mária Lamiová
9. Najstaršie slovenské mýty a báje / Jaromír Slušný , Jiří Petráček ilustr.
10. Svedectvo bronzového veku / Václav Furmánek
11. Dávne slovanské kováčstvo / Darina Bialeková
12. Kov v ranoslovanskom umení / Zlata Čilinská
13. Dejiny telesnej kultúry / Dejin zahl.
14. Pravdivý slovenský príbeh / Marián Tkáč
15. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
16. Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty / Rudo Brtáň
17. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí / Pavol Jozef Šafárik
18. Slovania, bratia / Ľudovít Štúr
19. Ilustrované dejiny Slovenska / Anton Špiesz
20. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
21. Kovové križovaty pani histórie / Milan Augustín
22. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
23. Slované / Magdalena Beranová
24. Kultúra starých Slovákov / Ján Stanislav
25. Osudy starých Slovanov / Tatiana Štefanovičová
26. Významné slovanské náleziská na Slovensku / Bohuslav Chropovský editor, Významn zahl.
27. Svět dávných Slovanů / Zdeněk Váňa
28. Dějiny Československa do roku 1437 / František Kavka
29. Pramene k dejinám Veľkej Moravy / Peter Ratkoš
30. Zázrak obilného zrnka / Pavel Dvořák
31. V spore s dejinami / Dušan Čaplovič
32. Bratislava západné suburbium / Belo Polla
33. Slovensko na úsvite dejín / Bohuslav Chropovský
34. Československé dejiny / Československ zahl.
35. Veľký omyl Veľká Morava / Dominik Hudec
36. Bájesloví slovanské / Jan Máchal
37. Tradičná svadba u Slovanov / Ján Komorovský
38. Dějiny Slovenska / Dušan Kováč , Emil Charous prel.
39. Báje a mýty starých Slovanov / Ivan Hudec , Karol Ondreička ilustr., Dušan Čaplovič doslov
40. Slovenské dejiny / R. Marsina
41. Dejiny Slovenska / Anton Špiesz
42. Dějiny československé / Josef Pekař
43. Česi a Slováci v ideológii ruských slavianofilov / Tatiana Ivantyšynová
44. Slovensko / Ján Tibenský zost.
45. Starí Slovania / B. Priležajevová-Barská , Izabela Kunová prel.
46. Slovensko na prahu nového veku / Dušan Kováč , Vojtech Kopčan
47. Pravek severného povodia rieky Nitry / Oldrich Krupica
48. Spievajúca lipka / Pawol Nedo , Viera Gašparíková prel., Helena Zmatlíková ilustr.
49. Slovensko okolo roku 1000 / Matúš Kučera
50. Slovensko. Dejiny v kocke / Ivan Mrva , Miroslav Regitko ilustr., Jozef Cesnak ilustr.
51. Arabské správy o Slovanoch / Ján Pauliny
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ