Deskriptor politika sociálna
Počet nájdených titulov : 24
1. Vademecum sociálnej práce / Beáta Balogová , Eva Žiaková
2. Základné otázky dejín sociálnej práce / Dagmar Kováčiková
3. Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie / Eva Halušková , Jozef Božik
4. Zákonník práce účinný od 1.1.2013 / Zákonní zahl.
5. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
6. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
7. Základy speciálního poradenství / Libor Novosad
8. Sex? Aids! / Marta Brtníková
9. Zákony 2007/3 / Zákon zahl.
10. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
11. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce / Michal Oláh , Milan Schavel , Zlatica Ondrušová
12. Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej práci / Kvetoslava Repková
13. Sociální encykliky / Sociáln zahl.
14. Kořeny / Wiktor Osiatynski , Pavla Provazníková prel.
15. Slovensko / Pavel Plesník zost.
16. Teória a prax hospodárskej politiky / Pavol Vincúr
17. Náčrt problematiky sociálnej politiky / Štefan Strieženec
18. Slovensko 2005 / Slovensk zahl.
19. Hospodárstvo Slovenska a prechod k trhu / Hospodárstv zahl.
20. Základy sociální práce / Oldřich Matoušek
21. Príručka Európskej únie / Zoltán Horváth , Judita Kramerová prel.
22. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
23. Personálna práca v organizácii / Kvetoslava Repková
24. Nepřátelé společnosti / Paul Johnson , Věra Lampertová prel., Jan Lampert prel.
Pohľad na vývoj západnej spoločnosti od staroveku po súčasnosť.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ