Deskriptor podniky
Počet nájdených titulov : 41
1. Hospodárska informatika / Michal Grell , Miroslav Majirský , Irena Bačová
2. Operačná analýza / Ivan Brezina , Zlatica Ivaničová , Juraj Pekár
3. Podnikové hospodárstvo / Helena Majdúchová , kol
4. Podnikové hospodárstvo / Štefan Majtán , kol
5. Startup 4 Dummies / Startu zahl.
6. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
7. Strategický manažment / Martina Minárová , Denisa Malá
8. Finančné plánovanie podniku / Jozef Kráľovič
9. Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák
10. Manažment / Mikuláš Sedlák
11. Finančno-ekonomická analýza podniku / Karol Zalai
12. Právne formy podnikateľských vzťahov / Mikuláš Sabo
13. Plánovanie v poľnohospodárstve a v poľnohospodárskych podnikoch / Miroslav Grznár
14. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
15. Informačný systém priemyselného podniku / Klement Kačír
16. Ekonomika a riadenie podniku chemického priemyslu / Miloslav Slunečko , Přemysl Lukavský , Otakar Machač , Július Alexy prel., Ivan Ďurkovič prel.
17. Marketing / Philip Kotler , Gary Armstrong , kol prel.
18. Regionálna ekonomika a rozvoj / Eva Výrostová
19. Bučinári / Július Jackuliak
20. Hygiena / Vojtech Mucha
21. Technologické projektovanie v praxi / Peter Milo
22. Dispečerský způsob řízení staveb / J.A. Faktorovič , Konstantin Chudožilov prel.
23. Podnik-to sú ľudia / Northcote C. Parkinson , M. K. Rustomji , Vladimír Čikor prel.
24. Zahraničný cestovný ruch / Gustáv Sládek
25. Lean manažment / Dirk Bosenberg
26. Finančný manažment / Karol Vlachynský
27. Skici k marketingu / Ernest Kulhavy , Gustav Tomek prel.
28. Základy personalistiky / Ján Pichňa
29. Kalkulácia nákladov a cenová politika v trhovej ekonomike / Peter Swoboda
30. Cesty k prosperitě / František Čuba
31. Sociológia práce / G. Friedmann , Vladimír Halenár prel., Rastislav Lacko prel.
32. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
33. Finanční analýza / Petra Růčková
34. Manažerská ekonomika / Miloslav Synek
35. Informátor / Informáto zahl.
36. Marketing služieb / Jaroslav Ďaďo , Janka Petrovičová , Miroslava Kostková
37. Hospodárstvo Slovenska a prechod k trhu / Hospodárstv zahl.
38. Zbierka príkladov z ekonomiky pre študijné odbory / Miroslava Jakubeková , Soňa Kúrňavová , Eva Hartmannová
39. Marketing od A do Z / Philip Kotler , Hana Škapová prel.
40. Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová
41. Podnik-živý organizmus / Vladimír Ján Žuffa
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ