Deskriptor literatúra swahilská
Počet nájdených titulov : 3
1. Swahilské poviedky / Elena Zúbková-Bertoncini prel., Elena Zúbková-Bertoncini zost.
2. Swahilské rozprávania o láske / Viera Pawliková-Vilhanová prel., Viera Pawliková-Vilhanová zost.
3. Tri pravdy / Viera Pawliková-Vilhanová prel., Marián Minarovič ilustr., Viera Pawliková-Vilhanová vybr.
Pre čitatežov od 9 rokov.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ