Deskriptor rozum
Počet nájdených titulov : 19
1. Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba / Jarmila Dargová , Ľubomíra Čonková
2. Zápisky Paula Bruntona / Paul Brunton , Růžena Formánková prel., Antonie Krejčová prel., Marie Marešová prel.
3. Perly rozumu / Ján Lenčo zost.
4. Intelektuálové / Paul Johnson , Lucie Mertlíková prel.
5. Kultúra rozumu a vôle / Břetislav Kafka , Zuzana Hodošová prel.
6. Cesty k nekonečnu / Anton Hlinka
7. Status quo / Nadine Gordimerová , Magda Žáryová prel.
8. Vedecké a literárne poznanie / Dušan Slobodník
9. Etika / Benedikt Spinoza , Július Špaňár prel.
10. Etudy o rozume / Anatolij S. Nikiforov , Mária Krkošková prel.
11. Súd svedomia / Valerij Nikolajevič Sagatovskij , Božena Mitterová prel.
12. Rozprava o ľudskom rozume / John Locke , Ján Letaši prel.
13. Od činu k mysleniu / H. Wallon , Kristína Korená prel.
14. Dialógy-Dialogues / Kamila Fircáková prel., Dialóg zahl.
15. Etika Nikomachova / Aristotele , Július Špaňár prel.
16. Rozum a bytie / B.G. Kuznecov , Tatiana Suchá prel.
17. Učenie a motivácia / Ilona Barkóczy
18. O ľudskej hlúposti / István Ráth-Végh , Mária Weissová prel.
19. Myslenie západnej civilizácie / William Raeper , Linda Smith , Štefan Németh prel., Dezider Kamhal prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ