Deskriptor slovenčina
Počet nájdených titulov : 51
1. Svedectvo dejín o slovenčine / Rudolf Krajčovič
2. Príručka slovenského pravopisu pre školy / Ján Oravec
3. Rusko-slovenský slovník
4. Dejiny spisovnej slovenčiny / Eugen Pauliny
5. Spisovná slovenčina v 20. storočí / Ján Kačala
6. Štylistika / Mária Ivanová-Šalingová
7. Praktická príručka slovenského pravopisu / Alfonz Zauner
8. Dobruo slovo / Michal Miloslav Hodža
9. Ján Kollár / Andrej Mráz
10. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník odborných názvov z oblasti: / Daniela Bujnovská
11. Francúzsko-slovenský,slovensko-francúzsky slovník / Hana Mináriková
12. Obrázkový anglicko-slovenský slovník / Helen Daviesová
13. Švédsko/slovenský slovensko/švédsky slovník / Jana Rakšányiová
14. Synonymický slovník slovenčiny / Synonymick zahl.
15. Moja prvá Biblia v obrázkoch / Kenneth N. Taylor , Ruth Erdélyiová prel., Richard Hook ilustr., Frances Hook ilustr.
16. Latinsko/slovenský Slovensko/latinský slovník / Július Špaňár
17. Môj prvý slovník slovensko-anglický / Angela Wilkesová , Karin Rauterová prel.
18. Môj prvý slovník slovensko-nemecký / Angela Wilkesová , Karin Rauterová prel.
19. Slovník slovenského slangu / Braňo Hochel
20. Keď rozpráva stará pec / Marian L. Goldberg prel., Tomasz Trancygier prel., Stanislav Markovič prel.
21. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník / Jana Smejkalová
22. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník
23. Slovenský jazyk / Eva Cesnaková
24. Slovensko-esperantský turistický slovník / Magda Šaturová-Seppová
25. Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník / František Sima
26. Ako rozoberať vety / Marta Patáková
27. Pravopisný výcvik / Marta Patáková
28. Priateľ mäkčeň, kamarátka bodka / Valéria Betáková
29. Slovensko-nemecký turistický slovník. Nemecko-slovenský turistický slovník / Ľubica Kopinová
30. Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky turistický slovník / Vilma Červenková
31. Príručka slovenského pravopisu / Príručk zahl.
32. Malý synonymický slovník / Mária Pisárčiková
33. Didaktika materinského jazyka / Valéria Betáková
34. Príručka slovenského pravopisu / Príručk zahl.
35. Lexikálne a gramatické minimum slovenského jazyka / Jozef Prokop
36. Rumunsko-slovenský a slovensko-rumunský vreckový slovník / Milota Bagoňová
37. Slovník nesprávnych a správnych výrazov / Ignác Žáčko
38. Malý frazeologický slovník / Elena Smiešková
39. Malý synonymický slovník / Mária Pisárčiková
40. Praktická príručka slovenského pravopisu / Alfonz Zauner
41. Rusko-slovenský slovník / Rusk zahl.
42. Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník / Rusk zahl.
43. Svedectvo dejín o slovenčine / Rudolf Krajčovič
44. Slovenčina moja / František Kočiš
45. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník / Július Špaňár , Jozef Hrabovský
46. Štylistika slovenčiny / Ján Findra
47. Slovenčina - vec politická ? / Ján Kačala
48. Požiadavky na prijímacie skúšky pre osemročné gymnáziá zo slovenskeho jazyka a literatúry do prímy / Mária Poliaková zost., Požiadavk zahl.
49. Chvála slovenčiny / Chvál zahl.
Vývoj nášho jazyka od najstarších čias až po súčasnosť.
50. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
Stručné základy o spisovnej slovenčine.
51. Právo a slovenčina v dejinách / Rudolf Kuchar
Pohľad na niekoľkostoročné jazykové formovanie a stvárňovanie právnej terminologickej zložky slovnej zásoby staršej slovenčiny v dynamicko-historickom vývine.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ