Deskriptor 611
Počet nájdených titulov : 27
1. Ľudské telo / Steve Parker , Branislav Čech prel.
2. Ľudské telo / Steve Parker , Hana Blaškovičová prel.
3. Ľudské telo / Jana Brožíková prel.
4. Ľudské telo / Steve Parker , Ivan Hulín prel., Giovanni Caselli ilustr., Giuliano Fornari Sergio ilustr.
5. Ľudské telo / Steve Parker , Hana Blaškovičová prel.
6. Čísla o lidském těle a jak jim rozumět / Josef Šimek
7. Anatomický obrazový slovník / Heinz Feneis , Radomír Čihák prel., Leo Lemež prel.
8. Anatómia a fyziológia človeka / Anton Valachovič , Radomír Pegřím
9. Poznávame človeka / Jaromír Mysliveček , E. R. Meitner prel.
10. Tělověda / Stanislav Trojan
11. Traktát o kostiach / Ján z Jasena Jessenius , František Šimon prel.
12. Atlas ľudského tela / Trevor Weston , Renáta Borská prel., Drahomír Borský prel.
13. Atlas anatomie člověka / R. D. Sinělnikov , Radomír Čihák prel.
14. Atlas anatomie člověka / R. D. Sinělnikov , Radomír Čihák prel.
15. Atlas anatomie člověka / R. D. Sinělnikov , kol prel.
16. Atlas anatómie človeka / Ferenc Kiss , János Szentágothai
17. Atlas anatómie človeka / Ferenc Kiss , János Szentágothai
18. Soustavná anatomie člověka / Soustavn zahl.
19. Soustavná anatomie člověka / Soustavn zahl.
20. Soustavná anatomie člověka / Soustavn zahl.
21. Soustavná anatomie člověka / Soustavn zahl.
22. Ako sa nepoznáme / Lennart Nilsson , Jan Lindberg , Vojtech Magurský prel., Martin Magurský prel., Martin Magurský prel.
23. Ľudské telo / Jana Brožíková prel.
24. Ľudské telo / Kristína Limbecková prel., Milan Moravčík prel., Ľudsk zahl.
25. Ľudské telo / Steve Parker , Silvia Dzúriková prel.
26. Ľudské telo / Steve Parker , Branislav Čech prel.
27. Ľudské telo / John Farndon , Miroslava Jaurová prel., Lucia Buzgovičová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ