Deskriptor psychológia pedagogická
Počet nájdených titulov : 13
1. Kapitoly z pedagogickej psychológie / Soňa Kariková
2. Soudobé teorie vzdělávání / Yves Bertrand , Oldřich Selucký prel.
3. Vybrané kapitoly z pedagogickej psychológie / Ladislav Ďurič
4. Horizonty psychológie / Ivan Šípoš
5. Pedagogická psychológia / TomᚠPardel
6. Úvod do pedagogickej psychológie / Ladislav Ďurič
7. Psychológia pri ošetrovaní chorých / Ondrej Kondáš
8. Úvod do pedagogickej psychológie / Ladislav Ďurič
9. Základy pedagogické psychológie / V. A. Kruteckij , Elena Schmidtová prel.
10. Psychológia pre učitežov / Ladislav Ďurič
11. Psychológia a škola I / Ladislav Ďurič
12. Pedagogická psychológia / Ladislav Ďurič , Mária Bratská
13. Základy učitežskej psychológie / Vladislav Kačáni a kol.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ