Deskriptor 338
Počet nájdených titulov : 67
1. Cestovný ruch pre stredné odborné učilištia / Valéria Benkovičová
2. 60 rokov spotrebného družstevníctva v okrese Prievidza / Šesťdesia zahl.
3. 40 rokov miestneho hospodárstva v Stredoslovenskom kraji / Jaroslav Ďaďo
4. Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová , Nora Grisáková
5. Manažerské dovednosti / Jan Lojda
6. Rozvoj a vzdělávání manažerů / Ivana Folwarczná
7. Manažment / Miroslav Majtán , kol
8. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu / Marian Gúčik , Tomáš Gajdošík , Zuzana Lencsésová
9. Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , Ľudmila Šmardová
10. Spoločensky zodpovedné riadenie ľudských zdrojov v podniku / Anna Vallušová
11. Hospodárska informatika / Michal Grell , Miroslav Majirský , Irena Bačová
12. Podnikové hospodárstvo / Helena Majdúchová , kol
13. Podnikové hospodárstvo / Štefan Majtán , kol
14. Informačné systémy v ekonomike / Michal Grell
15. Kvalita a zákazník / Pavel Blecharz
16. Personálny manažment / Anna Kachaňáková
17. Strategický manažment / Martina Minárová , Denisa Malá
18. Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom / Jozef Papula , Zuzana Papulová
19. Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák
20. Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy / Jozef Chajdiak
21. Podnikanie v cestovnom ruchu / Katarína Malíková
22. Kreatívní ekonomika / Jitka Kloudová
23. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
24. Jednoduché účtovníctvo podľa nových zásad / Peter Králik , Peter Mestický
25. Ekonomika cestovného ruchu / Emil Kopšo , Denis Baxa , Marian Gúčik
26. Bankrot / Vladimír Strýček
27. Pozvanie do znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen , kol
28. Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen
29. Outsourcing, manažment a globalizácia / Alexander Pálffy
30. Manažment v pohostinstve a hotelierstve / Gustáv Sládek
31. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy v socialistickom priemysle / Jozef Horčiak , Ján Bariak , Viera Bútorová
32. Ekonomika železničnej dopravy / Bohumil Řezníček
33. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Oľga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
34. Dynamická výroba / Robert H. Hayes
35. Príručka investora / Jiří Šimon
36. Vnútropodnikové riadenie / Mikuláš Sedlák a kol.
37. Rozvoj systému riadenia podniku / Michal Leščišin
38. Japonský paradox / I. S. Olejnik , Akkuľ Turnovcová prel., B. Z. Miľner a kol.
39. Faktory ekonomickej efektívnosti / Milan Kupkovič
40. Učiť sa riadiť / I. V. Paramonov , Dagmar Pelikánová prel.
41. Moderné riadenie / Zdenko Laučík
42. Výnosná bieda / Klaus Můller , Jozef Linkeš prel.
43. Služby v občianskoprávnej úprave / Karol Plank
44. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie / Koloman Ivanička
45. Sociálne hľadiská riadenia / kol prel.
46. Farmári a farmy na Západe / Radi Carev , Drahoš Šíbl prel.
47. Ekonomicko-geografická terminológia / E.B. Alajev , Peter Mariot prel.
48. Systémy riadenia / Klement Kačír
49. Ekonomika poľnohospodárstva / Milan Špyrka
50. Teória a prax riadenia funkcie spoločenského riadenia / Andrej Bajcura
51. Riadenie starostlivosti o životné prostredie / Jan Mikoláš
52. Účtovníctvo / Zdenko Laučík
53. Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných podnikov / Václav Hoffmann
54. Makroekonomická prognostika a dlhodobé plánovanie / Pavol Vincúr
55. Kybernetika pre ekonómov / Siegfried V. Känel , Jozef Stanko prel.
56. Ekonomika priemyselných podnikov / Ladislav Csizmár
57. Slovenská agrárna otázka 1944-1948 / Samuel Cambel
58. Cesta za štvornožcom / J.L.B. Smith , Alžbeta Kubišová prel.
59. Ekonomika priemyslu / Ekonomik zahl.
60. Dejiny železiarskeho priemyslu na Slovensku / Pavel Hapák
61. Podnikanie / Ján Mráz
62. Teória a prax hospodárskej politiky / Pavol Vincúr
63. Organizační kultura / Růžena Lukášová , Ivan Nový
64. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
65. Jak se stát úspěšným lídrem / Jo Owen , Josef Koubek prel.
66. Manažerská ekonomika / Miloslav Synek
67. Informátor / Informáto zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ