Deskriptor 372
Počet nájdených titulov : 72
1. Vežká škola kreslenia / Ray Gibson , Ivana Branská prel., Amanda Barlowová ilustr.
2. Vežká škola kreslenia / Ray Gibson , Ivana Branská prel., Amanda Barlowová ilustr.
3. 150 her k utváření osobnosti / Elfriede Pausewangová , Kristína Lišková prel.
4. Metodika výchovnej starostlivosti o dojča / Marie Damborská , Pavla Štepánová
5. Náuka o spoločnosti
6. Třída plná pohody / Charles A. Smith , Jiří Bumbálek prel.
7. Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách / Terézia Liptáková prel., Zuzana Launerová prel., Štefan Kantor prel., Progra zahl.
8. Za nový školský systém / Ondrej Pavlík
9. Diktáty a pravopisné cvičenia pre 6.-9. roč ZŠ / Marta Patáková , Anna Rýzková
10. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 7. roč. ZŠ / Valéria Betáková , Marta Zahrádková , Viliam Obert
11. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v. 6. roč. ZŠ / Metodick zahl.
12. Metodická príručka na vyučovanie slovenkého jazyka a literatúry v 8. roč. ZŠ / Metodick zahl.
13. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5. roč. ZŠ / Metodick zahl.
14. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
15. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka v 3.a 4. roč. gymnázia, SOŠ a SOU / Natália Ihnátková
16. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3. roč. ZŠ / Metodick zahl.
17. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
18. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ / Metodick zahl.
19. K problematike modernizácie vyučovania slovenského jazyka / Pavol Bernáth , MikulᚠMilan
20. O vyučovaní tvorenia slov / Valéria Betáková
21. Hodiny slohu I / Jozef Ballay , Gustav Janáček
22. Metodika slohu / Jozef Ballay , Gustav Janáček
23. Metodika slohu / Jozef Ballay
24. Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert
25. Nová matematika / Giovanni Sciacovelli , Július Patuc prel.
26. Diktáty a jazykové cvičenia / Pavol Bernáth , Gejza Horák
27. Sto hier na rozvoj osobnosti / Stanislava Gajdošová , Michal Milla , Pavol Šveda
28. Metodika literárnej výchovy pre materské školy / Elena Zigová
29. Pedagogika predškolského veku / Mária Rusnáčková prel., Marie Bartušková a kol.
30. Pedagogika predškolského veku / Mária Rusnáčková prel., Marie Bartušková a kol.
31. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku / Marta Lysáková , źubica Kopinová , Anna Podhorná , Vlado Kardelis ilustr.
32. Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách / Progra zahl.
33. Hry pro maminky s dětmi / Jana Hanšpachová
34. 200 výtvarných činností / Maryann Kohl , Marie Polasková prel.
35. Výtvarná výchova v ranom veku / Marie Vítková , Zuzana Vranová prel.
36. Metodická príručka na vyučovanie pestovatežských prác v 5.a 6.roč. ZŠ / Andrej Milec
37. Príroda okolo nás / Alžbeta Havranová
38. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 6. ročníku ZŠ / Nina Milecová
39. Didaktika výtvarnej výchovy / Ján Banaš
40. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 5. ročníku základnej školy / Jaroslava Urbanová
41. Metodická príručka na vyučovanie vlastivedy vo 4. ročníku základnej školy / Marie Jarošová
42. Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách / Terézia Beňová prel., Zuzana Launerová prel., Progra zahl.
43. Rozvoj dětského čtenářství / Otakar Chaloupka
44. Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných pedagogických škôl / Ondrej Bartko a kol.
45. Výtvarná výchova v predškolskom veku / Jaromír Uždil
46. Hrou připravujeme na školu / TomᚠHenek
47. Teória pracovného vyučovania / Andrej Milec
48. Metodická príručka na vyučovanie fyziky v 8. ročníku základnej školy / Karol Klobušický prel., Marta Chytilová a kol.
49. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 8. ročníku ZŠ / Margita Mičková prel.
50. Metodická príručka na vyučovanie prírodopisu v 8. ročníku ZŠ / Mária Feriančíková prel.
51. Metodická príručka na vyučovanie zemepisu v 8. ročníku ZŠ / Josef Doubrava , Monika Gúčiková prel.
52. Porovnávanie, usporadúvanie, priraďovanie / Irina Weigl , Jozef Ambruš prel.
53. Pedagogika predškolského veku / Mária Rusnáčková prel.
54. Didaktika čítania a písania / Juraj Brka
55. Metodika výchovnej práce v jednotriednych materských školách / Terézia Liptáková
56. Telesná výchova pre 5. až 8. ročník základnej školy / Pavel Belšan a kol.
57. Školská telesná výchova v systéme výchovy a vzdelávania mládeže v ČSSR / František Sýkora
58. Literatúra pre predškolský vek a jej využitie v materských školách / Literatúr zahl.
59. Nová matematika / Giovanni Sciacovelli , Karel Tesař prel.
60. Rozumová výchova dieaa predškolského veku / Vilma Václaviková prel., N. N. Podďjakov a kol.
61. Námetové hry detí v rodine a v materskej škole / Wladyslaw Dyner , Božena Sedláková prel.
62. Metodika výtvarnej výchovy v materskej škole / Jaromír Uždil
63. Pobyt detí predškolského veku vonku / Marie Fottová , Mária Rusnáčková prel.
64. Ako pripravi diea na školu / Ludmila Bělinová
65. Kreslíme, malujeme, modelujeme / Dagmar Razáková
66. Aritmetika / Štefan Malina prel., Aritmetik zahl.
67. Výchova a literatúra v učebnom procese / Juraj Koutun
68. Příručka pro ředitelky mateřských škol / Marie Fottová
69. Profesionálna orientácia na základnej škole / Martin Hargaš
70. Zmyslová výchova v materskej škole / A. P. Usovová , Ožga Holécyová prel., Mária Rusnáčková prel.
71. Základné otázky vyučovania dejepisu na ZŠ / Ondrej Stojka
72. Náuka o spoločnosti / Náuk zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ