Deskriptor popáleniny
Počet nájdených titulov : 15
1. Ako poskytovať prvú pomoc / Jozef Koppl
2. Prehľad oftalmológie v tabuľkách so slovníkom / Zoltán Oláh
3. Diagnostické a terapeutické výkony v detskom veku / Viktor Horanský , Jozef Černay , Andrej Getlík
4. Pediatria pre prax / Viktor Horanský , Július Špánik , Hana Fabiánová
5. Aurikulární akupunktura. Endokrinologie popáleninového traumatu / Ivan Heidler , Rajko Doleček
6. Útok na rakovinu pokračuje / Alexander Vasilievič Čaklin , Václav Fúra prel.
7. První pomoc na výletě / Radim Moravec
8. Úrazová zábrana a prvá pomoc pri športe / Pavel Handzo , Vladimír Kluvánek , Vojtech Graus
9. Prvá pomoc / Ivan Dvořáček , Jaromír Hrabovský , Jozef Gordan prel.
10. Príručný atlas prvej pomoci / Ján Junas
11. Choré dieťa / Miriam Stoppardová , Jana Stachová prel.
12. Starostlivosť o pokožku / Ricki Ostrovová , Katarína Škovierová prel.
13. Náuka o výžive a dietetike / Přemysl Doberský , Ján Považan prel.
14. Príručka prvej pomoci / Sapal Tachakra , Alena Redlingerová prel.
15. V ohrození života / Javier Vendrell Covisa , Veronika Pokorná prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ