Deskriptor Rúfus, Milan(10.12.1928-11.1.2009}
Počet nájdených titulov : 5
1. Milan Rúfus / Viliam Marčok
2. Niekoľko inšpirácií / Dalimír Hajko
3. Milan Rúfus - Poeta sacer / Karol Nandrásky
4. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
5. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Milan Laluha ilustr.
Projekt dokresľuje dielo, myslenie a názory M. Rúfusa.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ