Deskriptor Európska únia
Počet nájdených titulov : 47
1. Cesta do neslobody / Timothy Snyder , Igor Slobodník prel.
2. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu / Marian Gúčik , Tomáš Gajdošík , Zuzana Lencsésová
3. Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , Ľudmila Šmardová
4. Európska únia na križovatke / Peter Staněk , Pavlína Ivanová
5. Podmaněná planeta / Bedřich Moldan
6. Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie / Eva Halušková , Jozef Božik
7. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Veronika Lombardini
8. Bankovníctvo na Slovensku / Anton Korauš
9. Sprievodca labyrintom európskych spoločenstiev / Daniel Guéguen , Martin Vozák prel.
10. Geografia / Alena Dubcová , Hilda Kramáreková , Celestín Farkaš
11. Základy diplomacie / Ľubor Bystrický
12. Vzdelávanie:spoločný projekt / Jana Stancel Arranz prel., Vzdelávani zahl.
13. Podnikanie / Ján Mráz
14. Verejná kontrola fondov EÚ / Juraj Zamkovský
15. Európsky parlament v niekoľkých obrazoch / Európsk zahl.
16. Slovenské poľnohospodárstvo v Európskej únii / Jozef Sedlák
17. Meniaca sa Európa / Meniac zahl.
18. Ako funguje Európska únia? / Ak zahl.
19. Slovenská republika a Európska únia; Potrebujú sa navzájom? / Drahoš Šíbl , Denisa Čiderová
20. Vitajte v Európskej únii! / Jana Husáriková
21. Štátna suverenita a vstup Slovenska do EÚ / Daniel Šmihula
22. Dvadsať otázok a odpovedí o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie / Pavol Rybár
23. Priemyselná politika / Stanislav Sipko
24. Dane / Stanislav Sipko
25. Európa pre Slovákov-Slovensko pre Európanov / Juraj Alner
26. Inštitúcie a orgány Európskej únie / Inštitúci zahl.
27. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Veronika Lombardini
28. Nové trendy pri syntetických drogách v Európskej únii / Paul Griffiths , Louisa Vingoe , karl Jensen , Alojz Nociar prel.
29. Než k nám príde Euro / Ladislav Balko
30. Panoráma glogálneho bezpečnostného prostredia 2004-2005 / Vladimír Tarasovič , Róbert Ondrejcsák , Ľubomír Lupták
31. Dějiny sjednocené Evropy / Václav Veber
32. Prvé mesiace v Európskej únii / Prv zahl.
33. Zachovať si moc a výhody / Alojz Klanecký prel., Katolíci pre slobodnú voľb zahl.
34. Náuka o spoločnosti / Náuk zahl.
35. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
36. Príručka Európskej únie / Zoltán Horváth , Judita Kramerová prel.
37. Slovensko na ceste do Europskej únie / Ján Figeľ , Miroslav Adamiš
38. ABC komunitárneho práva / Klaus-Dieter Borchardt
39. Slovensko a Európska únia / Ján Figeľ , Miroslav Adamiš
40. Štrukturálne fondy európskej únie v slovenskej právnej reflexii / Ladislav Balko , Peter Pénzeš , Daniel Jakubovič
41. Európska únia / Tomáš Panfil , Juraj Marušiak prel.
42. Európa / Helena Galanová prel., Európ zahl.
43. Dimenze ochrany lidských práv v EU / Naděžda Šišková
44. Príručka NATO / Príručk zahl.
45. Ako uplatňovať rodové hľadisko / Barbara Stiegler , Jana Cviková prel., Oľga Pietruchová prel.
46. Zodpovednosť za výrobok v Európskej únii / Ján Klučka , Petr Záruba
47. Svetové hospodárstvo / Ľudmila Lipková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ