Deskriptor vojny
Počet nájdených titulov : 29
1. Elitné jednotky / Nigel Cawthorne , ko prel.
2. Medzinárodné vzťahy / Jaroslav Straka , Jozef Klavec
3. Bezpečnosť v 21. storočí / Štefan Volner
4. Války a válečníci / Válk zahl.
5. První světová válka / Zdeněk Jindra
6. Destská ilustrovaná encyklopédia / Ema Draškabová prel.
7. Turci na Slovensku / Ľubomír Križan
8. Keď je dobrá klobása.... / Ján Michálek zozb., Miroslav Cipár ilustr., Ján Michálek zost.
9. Země, lidé a katastrofy / Josef Dvořák
10. Námorné bitky / Edmund Kosiarz , Jaroslav Coplák prel.
11. Križiaci v Oriente / Georges Tate , Ján Taraba prel.
12. Dějiny diplomacie / Dějin zahl.
13. Antické Černomoří / Jan Bouzek , Radislav Hošek
14. Jaro Řecka / Hanna Malewska , Jaroslav Janouch prel.
15. Zlaté Mykény / Antonín Bartoněk
16. Balkán / Michael W. Weithmann , Jan Souček prel., Růžena Dostálová prel.
17. První světová válka / Zdeněk Jindra
18. Dejiny ZSSR / Dějin zahl.
19. Dejiny Bulharska / Emil Kudlička prel., Dušan Pacúch zahl.
20. Arabi,vládcovia stredomoria / Ján Pauliny
21. Dějiny Blízkeho východu / Bernard Lewis , Milena Pellarová prel., Zuzana Rousová prel.
22. Dějiny Číny / J.F. Fairbank , Martin Hála prel., Jana Hollanová prel., Olga Lomová prel.
23. Velká encyklopedie válek / George C. Kohn , Naděžda Funioková prel.
24. Biblická konkordancia
25. O vojne a mieri v dejinách filozofie / Miloslav Tříska
26. USA 200 rokov - 200 vojen / T. K. Belaščenko , Marta Frühaufová prel., Ivo Nittmann prel.
27. V službách štyroch cisárov / Ján Martiš
28. Dejiny sveta / Marián Pochylý prel., Veronika Půrová prel., Dušan Pacúch zahl.
29. Detská ilustrovaná encyklopédia / Peter Draškaba prel., Ema Draškabová prel., Vladimír Krupa prel., Detsk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ