Deskriptor Anglicko
Počet nájdených titulov : 23
1. Ako sa plaší smrť / Antonín Liška , Zemka Jaurová prel.
2. William a Kate. Príbeh lásky / Robert Jobson , Pavol Lukáč prel.
3. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
4. Zneuctená / Saira Ahmed , Andrew Croft , Zuzana Vilikovská prel.
5. Hviezdy Marmalonu / Charlotte Link , Miroslava Bajusová prel.
6. Deník hospodyně / Wendy Berry , Jan Brázda prel.
7. Diana / Nicholas Davies , František Škoda prel.
8. Diana / Andrew Morton , Andrea Vlačihová prel.
9. Diana / Ingrid Sewardová , Zora Ličková prel.
10. Diana / Andrew Morton , Anton Višňovský prel.
11. Prečo zahynula Diana / Daniel Stern , Jana Horecká prel.
12. Stíhači nad Kanálem / Jiří Rajlich
13. Moje objavenie Anglicka / Vsevolod Ovčinnikov , Viktória Slobodníková prel.
14. Najnovšie dejiny / ko prel., Najnovši zahl.
15. Dejiny Anglicka / Gyýrgy Tibor Szántó , Juliana Szolnokiová prel.
16. Bosorky a čarodejnice / Nigel Cawthorne , Ema Draškabová prel., Peter Draškaba prel.
17. Na zemi i nad morom / Milan Jakubec
18. Nepreclené skielka / Ján Jankovič
19. Lordi a odpadlíci / Maksymilian Berezowski , Vlasta Šmrhová prel.
20. Veľká Británia / Sylvia Kučerová
21. Kdo pomáhal Hitlerovi / I. M. Majskij , Zdena Paříková prel.
22. Orol pristál / Jack Higgins , Karol Dlouhý prel.
23. Londýn / M. Krečmer prel., Jiří Stach prel., Londý zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ