Deskriptor tranzistory
Počet nájdených titulov : 39
1. Priekopníci modernej fyziky / Jozef Kvasnica , Bohuslav Pernecký ilustr.
2. Unipolárne integrované obvody / Unipolárn zahl.
3. Priemyselná elektronika / Vladimír Svoboda , Július Zachar prel.
4. Aplikovaná elektronika / Giancarlo Contessi , Zora Čerychová prel.
5. Elektronika / Jan Maťátko , Eva Foitová
6. Polovodičová elektronika / Albrecht Moschwitzer , Jozef Tomík prel.
7. Otázky a odpovede z polovodičov / Július Krempaský
8. Tranzistorové napäťové meniče / Viliam Rovňák
9. Príručka číslicových meracích prístrojov / Ivan Kamenský prel., Príručk zahl.
10. Obrazové zesilovače se zpětnou vazbou / Karel Vambera
11. Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů / Jiří Svoboda
12. Elektronika / Zdeněk Křečan
13. Tranzistory v teórii a praxi / Stanislav Holenda , Kamil Jurkovič
14. Polovodičové součástky v automatizaci / Vilém Nessel
15. Tranzistorová technika / Jindřich Čermák , Jaroslav Navrátil
16. Polovodičové součástky typu MIS / Wieslaw Marciniak
17. Polovodičové súčiastky / Pavel Mihálka
18. Dioda, tranzistor a tyristor / Vladimír Suchánek prel., Diod zahl.
19. Paramerty a mezní stavy tranzistorů / J. F. Nikolajevskij , D. V. Igumnov , Václav Malina prel.
20. Elektronika a sdělovací technika / Jaroslav Dvořáček , Antonín Kubec , Jan Velický
21. Elektronické telefonní ústředny / Emanuel Prager , Jaroslav Trnka
22. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
23. Rádiotechnická príručka / Ambróz Škrovánek prel., Rádiotechnick zahl.
24. Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička , Július Zachar prel.
25. Poruchy rádioprijímačov a ich odstránenie / Bernhard Pabst , Karol Hodinár prel.
26. Rádiotechnika / Hubert Meluzin
27. Elektrotechnológia / Čestmír Hledík , Eugen Žunko prel.
28. Elektronické prvky / Ivan Burger , Lubomír Hudec
29. Využitie analógových integrovaných obvodov / Evgenij Kolombet , Kamil Jurkovič , Jan Zodl
30. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
31. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
32. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika / Jaroslav Vladař , Jiří Zelenka
33. Příručka pro navrhování elektronických obvodů / Luděk Křišťan , Vladimír Vachala
34. Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry / František Fetter
35. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
36. Elektróny / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
37. Polovodiče v obrazových úlohách / Ivan Baník , Rastislav Baník , Mojmír Simerský prel.
38. Polovodiče v obrazových úlohách / Ivan Baník , Rastislav Baník , Mojmír Simerský prel.
39. Automatizace / Josef Stupka
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ