Deskriptor výroky
Počet nájdených titulov : 12
1. Muži! / Betty Jane Wylie , Svatava Heinlová prel., Petr Bauer ilustr.
2. 365 rad Haliny Pawlowské / Halina Pawlowská
3. Vo vlastnom zrkadle / Johann Wolfgang Goethe , Daniela Humajová prel.
4. Kríza ako výzva, šanca a príležitosť / Emil Burák
5. Mozgotrasy / Platon Baker prel., Peter Balík ilustr., Schuster DT zost.
6. Ťažká zem / Gyula Illyés , Vojtech Kondrót prel., Viera Gergeľová ilustr.
7. Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia / Adolf Peter Záturecký
8. Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia / Adolf Peter Záturecký
9. Latinské právnické výrazy a výroky / Karol Rebro
10. Životy, názory a výroky proslulých filosofu / Laertios Diogenés , Antonín Kolář prel.
11. Histofory, fóry a bájky / J. V. Agin
12. Matky hovoria najväčšie pochabosti! / Bruce Lansky , Ľubomír Feldek prel., Magdaléna Rozkošná prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ