Deskriptor sloh
Počet nájdených titulov : 26
1. Slovenský jazyk v kocke pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií / Lucia Gianitsová-Ološtiaková , Martin Ološtiak
2. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl / Natália Ihnátková , Eugénia Bajzíková , Ľubor Králik
3. Slovenský jazyk a sloh / Slovensk zahl.
4. Štylistika slovenského jazyka / Jozef Mistrík
5. Štylistika slovenského jazyka / Jozef Mistrík
6. Slovenská štylistika / Jozef Mistrík
7. Slovenčina pre každého / Jozef Mistrík
8. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny , Jozef Ružička , Jozef Štolc
9. Od včerajška k dnešku / Alexander Matuška
10. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v. 6. roč. ZŠ / Metodick zahl.
11. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5. roč. ZŠ / Metodick zahl.
12. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
13. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka v 3.a 4. roč. gymnázia, SOŠ a SOU / Natália Ihnátková
14. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3. roč. ZŠ / Metodick zahl.
15. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
16. Rozvíjanie jazykovej kultúry žiakov / Jozef Janek
17. Hodiny slohu I / Jozef Ballay , Gustav Janáček
18. Hodiny slohu II / Jozef Ballay
19. Metodika slohu / Jozef Ballay , Gustav Janáček
20. Metodika slohu / Jozef Ballay
21. Slohové rozbory v ukážkach / Marta Patáková , Valéria Betáková
22. Didaktika materinského jazyka / Valéria Betáková
23. Slovenský jazyk a literatúra / Milada Caltíková
24. Slovenský jazyk a literatúra / Renáta Somorová
25. Život na papieri / Štefan Tomko
26. Sloh na dlani / Slo zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ