Deskriptor logika dialektická
Počet nájdených titulov : 2
1. Logika ako veda II / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Teodor Münz prel.
2. Logika ako veda I / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Teodor Münz prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ