Deskriptor reč posunková
Počet nájdených titulov : 3
1. Jazyk a reč / Jozef Mistrík , Vlado Kardelis ilustr.
2. Frekvenčný slovník posunkovej reči / Štefan Csonka , Jozef Mistrík , Ladislav Ubár
3. Päť prštekov na ruke / Oľga Bajusová-Šintajová ilustr., Pä zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ