Deskriptor atómy
Počet nájdených titulov : 64
1. Priekopníci modernej fyziky / Jozef Kvasnica , Bohuslav Pernecký ilustr.
2. Radiologie ve veterinárním lékařství / Jozef Hrušovský , Jiří Beneš
3. Nepatrné atómové jadrá - zdroj obrovskej energie / Albert Dietmar , Drahomila Náterová prel., Ondrej Foltín prel.
4. Svět elektřiny / Jiří Tříska
5. Elektrotechnické materiály / Elektrotechnick zahl.
6. Gigant atom / K. Bohm , R. Dorge , Vladimír Doksanský prel., Josef Škop prel.
7. Detská vedecká encyklopédia / Annabel Craigová
8. Nauka o materiálu / František Píšek , L. Jeníček , P. Ryš
9. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
10. Od kamenného noža po umelé srdce / Ján Junas
11. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
12. Život očami chémie / Vladimír Betina , Ivan Veliký , Jozef Balan
13. Život bez mikróbov / Jiří Kruml , Ivo Miler , Margita Príbusová prel., Dušan Polakovič ilustr.
14. Fyzikálna chémia / Jan Čipera , Alžbeta Stančevová prel.
15. Geochémia / Antoni Polanski , Kazimierz Smulikowski , Bohuslav Cambel prel., Julián Zelman prel.
16. Poklady zeme / A. E. Fersman , Viktor Šándor prel., V. Vasiljev prel.
17. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
18. Chémia pre dopravné smery / Kamil Bagin
19. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
20. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
21. Abeceda chemických prvkov / Rudolf Jirkovský , Jan Tržil , Gabriela Mažáriová
22. Úvod do fyzikální chemie / Rudolf Brdička , Mirko Kalousek , Alexandr Schůtz
23. Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie / Juraj Tölgyessy
24. Fyzikálna chémia / Ján Schlemmer , Vladimír Valter , Jozef Mjartan prel.
25. Fyzikálno-chemické vlastnosti atómov a molekúl / Vladislav Holba
26. Prehľad fyzikálenj chémie a chemickej fyziky / Prehľa zahl.
27. Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák
28. Fyzikálna chémia / Vojtech Kellö , Alexander Tkáč
29. Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov / Alžbeta Kalašová , Anežka Toušková
30. Príklady a úlohy z chémie / Príklad zahl.
31. Prehľad chémie / Peter Silný , Beáta Brestenská
32. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
33. Chémia má svoje zákony / K. R. Manolov , D. L. Lazarov , I. P. Lilov , Michal Brejčák prel.
34. Prehľad stredoškolskej chémie / Ján Fabini , Blažena Schenková
35. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie / Ján Lisý , Ladislav Valko
36. Chémia denného života / Sigmar Spauszus , Jozef Vido prel.
37. Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel.
38. Atom / Isaac Asimov , Martin Krejza prel., D.F. Bach ilustr.
39. Atomové jádro / M. I. Korsunskij , Jiří Nedvěd prel., Jiří Skřivánek prel.
40. Stavba atomů a molekul / Viktor Trkal
41. Atomistika / Atomistik zahl.
42. Od vodíka po ... Lawrencium? / Piotr Rejngoľdovič Taube , Jevgenij Ivanovič Rudenko , Milan Klobušický prel.
43. Cestou k atomu / B. Stěpanov , Jiří Fridman prel., A.A. Hoch prel.
44. Otázky a odpovede z fyziky / S. T. Glover , Eva Danišová prel.
45. Zázračný atóm / A. Bujanov , E. Berčiková prel.
46. Frédéric Joliot-Curie / František Běhounek
47. Atómová fyzika / Ján Vanovič
48. O kozmickom žiarení / Jozef Kaušitz
49. Tajemství přesnosti / Pavel Augusta , Jindřich Klůna
50. Fyzika najnovších čias / József Oveges , Ferdinand Šteliar prel.
51. Besedy o fyzike / Michail Ivanovič Bludov , Antónia Maňuchová prel.
52. "Šílené" myšlenky / Irina Radunská , Pavel Andrle prel., Pavel Vrba prel.
53. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
54. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
55. Fyzika a ty / Paul Karlson , Ján Dikant prel.
56. Základy fyziky / Vladimír Hajko , Juraj Daniel-Szabó
57. Prvky vesmíru / Glenn T. Seaborg , Evans G. Valens , Jozef Heger prel.
58. Sily vesmíru / Engelbert Broda , Ján O. Sýpkovský prel., Vratko Šrobár prel.
59. Záhada hmoty / Vladimír Mezencev , Štefan Weiss prel.
60. "Detektívi" atómového veku / Juraj Tölgyessy
61. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
62. Anorganická chémia / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
63. Chémia pre základné školy / Daniela Joniaková prel., Chémi zahl.
64. Ako veci fungujú / Robin Kerrod , Sharon Ann Holgateová , Katarína Bujačková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ