Deskriptor komunikácia
Počet nájdených titulov : 169
1. Supervízia v sociálnej práci / Milan Schavel , Stanislava Hunyadiová , Bohuslav Kuzyšin
2. Majstrovstvo / Robert Greene , Michal Zidor prel.
3. Jak na svého teenagera / Gill Hines , Alison Baverstock , Daniela Vránová prel.
4. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
5. Ži ako kráľ, alebo lamentuj a preklínaj / Peter Dubaj
6. Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová , Nora Grisáková
7. Triumf / Peter Sasín
8. Tiger robí uáá uáá.... / Kamila Kopsová , Peter Kops , Ľuba Nguyenová Anhová prel.
9. Ako sa krotí tiger / Kamila Kopsová , Peter Kops , Ľuba Nguyenová Anhová prel.
10. Ako sa dohovoriť s tigrom / Kamila Kopsová , Peter Kops , Ľuba Nguyenová Anhová prel.
11. Manažerské dovednosti / Jan Lojda
12. Manažment / Miroslav Majtán , kol
13. Základy teorie krizového managementu / Emil Antušák , Josef Vilášek
14. Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu / Vanda Maráková
15. Spirituálne potreby pacientov v paliatívnej starostlivosti / Imrich Andrási
16. Umenie vystupovať / Amy Cuddyová , Róbert Hrebíček prel.
17. Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT / Reflexn zahl.
18. Kam odchádza divák / Viera Štefancová
19. Direct Marketing / Edward Nash , Vilém Jungmann prel.
20. Podniková ekonomika / Martin Lorko
21. Krok za krokom / Ľudmila Šimčáková prel., KRO zahl.
22. Příručka pro komunikaci s muslimy / Andreas Maurer , Jarmila Kováčová prel., Tomáš Kolařík prel., Vladimíra Lasotová prel.
23. Cesta k lepšiemu životu / Cest zahl.
24. Etická výchova v 2. ročníku základnej školy / Eva Ivanová , Ľubica Kopinová , Eva Líšková
25. Zdravie. Novodobé bohatstvo / Alex Witasek , Helena Galanová prel.
26. Hrať život z centrálneho dvorca / Arynne A. Simonová , Martin Štulrajter prel.
27. Poruchy učení / Olga Zelinková
28. Objav svoju hodnotu / Julián Melgosa , Advent-Orio prel.
29. Marketingové řízení školy / Jaroslav Světlík
30. Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák
31. Rétorika a štylistika / Jana Barátová
32. Základy andragogiky / Zdeněk Palán
33. Kapitoly z pedagogickej psychológie / Soňa Kariková
34. Jak žít s neurózou / Stanislav Kratochvíl
35. Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel
36. Domácí násilí / Drahomír Ševčík , Nadežda Špatenková
37. Celostný manažment / Ján Porvazník
38. Chudoba a bezdomovstvo / Miroslav Tvrdoň , Anna Kasanova
39. Problematické situace v péči o seniory / Martina Venglářová
40. Desatero manažera / František Bělohlávek
41. Riadenie komunikácie v sieťach výpočtovej techniky / Radoslav Pořízek , Josef Pužman
42. Obchodní korespondence dopisy, e-maily, faxy / Gabi Neumayer , Nora Martišková prel.
43. Marketing / Philip Kotler , Gary Armstrong , kol prel.
44. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
45. Variácie reči / Jozef Mistrík
46. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl / Natália Ihnátková , Eugénia Bajzíková , Ľubor Králik
47. Estetické konfrontace / Avner Jakovlevič Zis
48. Kniha pre páry / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa
49. Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom / Josef Štefanovič
50. Špeciálna pedagogika / Štefan Vašek
51. Moderní marketingová komunikace / Jana Přikrylová , Hana Jahodová
52. Profesionálne opatrovateľstvo / Anna Krišková
53. Komunikace s lidmi s postižením / Josef Slowík
54. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
55. Od Craiga po Brechta / Joachim Fiebach , Móric Dedinský-Mittelmann prel.
56. Umenie živého slova / Rudolf Lesňák
57. Praktikum mediálnej tvorby / Andrej Tušer
58. Úvod do antropológie / Branislav Malík
59. Psychológia médií / Elena Hradiská , Samuel Brečka , Zbyněk Vybíral
60. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
61. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
62. Pediatrické ošetrovateľstvo / Mária Boledovičová
63. Spoločnosť a jazyk / Ján Horecký
64. Slovenská fonológia / Eugen Pauliny
65. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny
66. Ako zvládať konflikty / Vladislav Kačáni , Michaela Bucková
67. Metódy sociálnej práce / Peter Slovák , Martin Vereš
68. Jak reorganizovat firmu / D. E. Hussey , Vilém Jungmann prel.
69. Ústny prejav a umelecký prednes / Ján Findra , Emil Tvrdoň
70. Kapitoly o mládeži a jej voľnom čase / Hilda Holinová
71. Interpretácia umeleckého textu / Interpretáci zahl.
72. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
73. Strategické myslenie / Andy Bruce , Ken Langdon , Natália Holinová prel.
74. Ekonomika / Kamil Kravárik , Zlatica Mravcová , Pavol Tarábek
75. Personálna práca v organizácii / Kvetoslava Repková
76. Koučování pro manažery a firemní týmy / Édouard Stacke , Ludmila Desbrosseová prel., Eva Černá prel.
77. Podnikanie / Ján Mráz
78. Reklama / Jitka Vysekalová , Jiří Mikeš
79. Manažérstvo kvality / Alexander Mateides
80. Text a štýl / František Miko
81. Tvorba a recepcia / František Miko , Anton Popovič
82. Originál - preklad / Originá zahl.
83. Základy rétorickej komunikácie / Ladislav Rybár
84. Reč ľudského tela prezrádza viac ako tisíc slov / Erhard Thiel , Gizela Eliášová prel.
85. Co vás stále ještě na Harvardu nenaučí / Mark H McCormack , Jiří Vaněk prel.
86. Čítanka vedeckého komunizmu / Čítank zahl.
87. Poetický slovník / Tibor Žilka
88. Poetický slovník / Tibor Žilka
89. Poďme sa rozprávať / Poďm zahl.
90. Sociálne poradenstvo a komunikácia / Milan Schavel , Michal Oláh
91. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
92. Autistické myšlení / Peter Vermeulen
93. Je mi z teba zle! / Kurt Tepperwein , Veronika Vosyková prel., Andrea Mezovská prel.
94. Efektívna komunikácia samosprávy / Peter Kubica
95. Lexikon spoločenského styku / Július Tvrdoň zost.
96. Být svobodný / Eugenio Fizzotti , Irena Zachová prel.
97. Mluv se mnou...mám ti co říct / Jaques Salomé , Hana Prousková prel., Alena Lhotová prel.
98. Tajemství setrvání v lásce / John Powell , Zdeněk Bígl prel.
99. Strategie řízení třídy / James S. Cangelosi , Milan Koldinský prel.
100. Manažérska informatika / Elvíra Dudinská
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ