Deskriptor literatúra vietnamská
Počet nájdených titulov : 6
1. Sedem želaní / Ján Múčka prel., Viera Bombová ilustr.
2. Svrčkove dobrodružstvá / To Hoai , Elena Šmatláková prel., František Blaško ilustr.
3. Západný kraj / To Hoai , Ján Múčka prel.
4. Perly z Vietnamu / Blahoslav Hečko prel., Helena Dzurillová prel., Blahoslav Hečko zost.
5. Zlodejka / Nguyen Hong , Ján Múčka prel.
6. Môj železný kôň / Vladimír Lehotský prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ