Deskriptor meranie
Počet nájdených titulov : 120
1. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Hak
2. Tyristory / Jiří Š. Haškovec , František Lstibůrek , Josef Zíka
3. Koaxiálne káble / I. I. Grodnev , V. V. Sokolov , S. Hrabal prel., R. Lukáč prel.
4. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
5. Elektrotechnické meranie / Miroslav Tuma
6. Elektronický osciloskop / Kamil Donát
7. Výkony deformovaných prúdov a napätí / Juraj Gyárfáš , Peter Kukuča
8. Elektrické meranie / Július Bajcsy
9. Elektrická měření / Vladimír Krejčí , Josef Stupka
10. Zkoušečky a jednoduchá měření v praxi elektromontéra / Jiří Tříska
11. Priemyselná meracia technika / Dietrich Hofmann , Juraj Gyárfáš prel.
12. Automatizácia v priemysle - meranie / Jozef Petrovič , Ján Ivanič
13. Elektrická měření / Václav Fajt , Jaroslav Hrabák prel., Milan Jakl prel.
14. Měřicí přístroje a zařízení pro báňský výzkum / Josef Bečvář
15. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Cenek
16. Oscilátory a generátory / Vladimír Vachala , Luděk Křišťan
17. Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn / Václav Honys , Zbyněk Lubovský
18. Amatérská rádiotechnika a elektronika / Josef Daneš
19. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
20. Měření v radiotechnice / Bohumír Kleskeň
21. Příprava na kvalifikační zkoušky televizních mechaniků / Vladimír Vít
22. Príručka nízkofrekvenčnej techniky / Kamil Jurkovič , Ambróz Škrovánek
23. Elektrotechnika a radiotechnika za školou / Zděněk Paulín
24. Základy automatizácie / Jiří Dočkal , Pavol Holéczy prel.
25. Merania v rádiotechnike / Bohumír Kleskeň
26. Elektrotechnická ročenka 1990 / Elektrotechnick zahl.
27. Malá silnoprúdová elektrotechnika / Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
28. Příručka silnoproudé elektrotechniky / Jaroslav Přibyslavský
29. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika / Jaroslav Vladař , Jiří Zelenka
30. Zisťovanie a oprava porúch v silnoprúdovom zariadení / Helmut Frič
31. Ventilátory / Jan Čermák
32. Příručka pro navrhování elektronických obvodů / Luděk Křišťan , Vladimír Vachala
33. Brúsenie kovov / M.S. Lebedev , I. Békés prel., A. Sýkora prel.
34. Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry / František Fetter
35. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
36. Údržba elektrických zařízení / František Soukup , Jan Hrubeš , Stanislav Zeman
37. Elektrotechnika / Pavol Hraško , Ivan Puzjak
38. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
39. Montáž, lícování a měření / Joseph Schrock , Bohumil Mašek prel.
40. Parní turbíny / Parn zahl.
41. O obráběcích strojích a obrábění / Heinrich Gerling , Adolf Chlebovský prel.
42. Elektrotechnika v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel.
43. Meranie v strojárstve / Zdeněk Vysloužil , Jaroslav Zelko
44. Laboratórne cvičenia / Zdeněk Brotánek , Jiří Škubal , Jiří Bartoš , Alojz Martišík prel.
45. Fyzika / Jaroslav Vachek , Alena Nováková prel., E. Tomanová prel.
46. Strojně technická příručka / Svatopluk Černoch
47. Nomogramy na banskomeračské a geodetické výpočty / Juraj Šůtti
48. Důlní měřičství / Karel Neset
49. Důlní měřičství / František Čechura
50. Měření podzemních prostor / Josef Ryšavý
51. Technika důlně měřických prací a měřické kontroly / Karel Neset prel., Technik zahl.
52. Banské meračstvo a mapovanie / Jan Lukeš , Bohumil Mlsna prel.
53. Kurs důlního měřičství / František Čechura , Karel Neset
54. Metody propočtu horninových pilířů a stability nadloží porubních prostorů / Metod zahl.
55. Důlní měřičství a mapování / Jan Lukeš
56. Geometrie nerostných ložisek / Oldřich Hajkr , Karel Neset
57. Základní učebnice pro školení mistrů a provozních techniků v kovoprůmyslu / Karel Němec
58. Strojárska ročenka 1989 / Strojársk zahl.
59. Strojárska ročenka 1986 / Strojársk zahl.
60. Strojárska ročenka 1984 / Strojársk zahl.
61. Strojárska ročenka 1982 / Strojársk zahl.
62. Strojárska ročenka 1979 / Strojársk zahl.
63. Strojárska ročenka 1977 / Strojársk zahl.
64. Strojárska ročenka 1976 / Strojársk zahl.
65. Meracie prístroje a meranie / Denis Stecher , Ján Neugebauer , Jaroslav Jirásek , Eva Vannayová prel.
66. Svietidlá / Emil Formánek , Pavol Horňák
67. Elektrické osvetlenie v praxi / Milan Chalupka
68. Fyzika pre študijné odbory stredných škôl pre pracujúcich / Fyzik zahl.
69. Měřické práce na stavbách / Václav Staněk , Jaroslav Svoboda
70. Měřické práce na stavbách / Václav Staněk , Jaroslav Svoboda
71. Stavitelství / Stavitelstv zahl.
72. Soustavy centralizovaného zásobování teplem / Jiří Cikhart
73. Vzorkování přírodních vod / Jaromil Krajča
74. Školské pokusy z elektrochémie / Ladislav Smik , Ivan Ilkovič , Ladislav Merva
75. Základy fyzikálně chemických metod / Vítěz Kalous
76. Analytická chémia / Analytick zahl.
77. Meranie a regulácia / Vladimír Novotný , Vladimír Klíma , Ján Mjartan prel.
78. Metódy sociálnopsychologickej praxe / Teodor Kollárik , Eva Sollárová
79. Manažérstvo kvality / Alexander Mateides
80. Základy technickej fyziky III / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Pavol Pálfy prel.
81. Technika vysokých napětí / Antonín Veverka
82. Tepelné tabuľky a diagramy / Kuzman Ražnjevič , Mikuláš Mičátek prel., Viera Mičátková prel.
83. Základy fyziky a techniky polovodičov / Július Krempaský
84. Elektroakustika do kapsy / Jiří Svoboda , Jiří Brda
85. Tlmené priečne kmitanie vrstevných nosníkov / Štefan Markuš , Vladimír Oravský , Oľga Šimková
86. Měření hluku a chvění / Ctirad Smetana
87. Polygonisace s optickým měřením délek / Miroslav Herda , Jiří Herda , Václav B. Staněk
88. Prostorová akustika / Felix Kolmer , Jaroslav Kyncl
89. Základy metrológie uhlov / Igor Brezina
90. Ultrazvuk v měřicí technice / Jaroslav Obraz
91. Vákuové merania / Aleš Bláha
92. Kartometria / František Kuska
93. Tajemství přesnosti / Pavel Augusta , Jindřich Klůna
94. ABC meracích jednotiek / Leon Konečný , Zuzana Maníková
95. O fyzike pre fyzikov a nefyzikov / Imrich Staríček
96. Praktická fysika / Zdeněk Horák
97. Geodesie nižší / František Čechura
98. Geodesie nižší / František Čechura
99. Inžinierska geodézia / Inžiniersk zahl.
100. Geodesie / Josef Ryšavý
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ