Deskriptor reč
Počet nájdených titulov : 58
1. Jazyk a reč / Jozef Mistrík , Vlado Kardelis ilustr.
2. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
3. Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa / Petra Arslan Šinková
4. Umenie vystupovať / Amy Cuddyová , Róbert Hrebíček prel.
5. Metodika výchovnej starostlivosti o dojča / Marie Damborská , Pavla Štepánová
6. Rétorika a štylistika / Jana Barátová
7. Svět tvých iluzí / Vladimír Savčenko , Zdeňka Nešporová prel.
8. Ľudský mozog a psychické procesy / Alexander Romanovič Lurija , Ľudmila Slamková prel.
9. Starostlivosť o dieťa 3-6 rokov / Brian Ward , Daniela Ostatníková prel.
10. Výchova kojence v rodině / Jaroslav Koch
11. Malé dějiny lingvistiky / Jiří Černý
12. Gramatika vo vyučovaní cudzích jazykov / Peter Gavora , Richard Repka
13. Človek očami vedy / Walter Hollitscher , František Chorvát prel.
14. Hudba, spev, reč / Ján Stanislav
15. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
16. Slovenský jazyk a sloh / Slovensk zahl.
17. Fyziologická fonetika / Jana Dvončová
18. Fonetika a fonológia / Ábel Kráľ , Ján Sabol
19. Základy rétorickej komunikácie / Ladislav Rybár
20. Anton Bernolák / Anton Bartek
21. Pes a jeho reč / Gwen Bailey , Alena Krupauerová prel., Blažena Lisá prel.
22. Vady výslovnosti / Jan Vyštejn
23. Řeč / August Brunner
24. Psychológia dieťaťa / J. Piaget
25. Zbavte sa trémy! / Bruno Neckermann , Milan Erban prel.
26. Psychologie ve školní praxi / David Fontana , Karel Balcar prel.
27. Rečová komunikácia / Oľga Škvareninová
28. S radosťou k úspechu / N.B. Enkelmann
29. Encyklopédia jazykovedy / Jozef Mistrík zost.
30. Vědění pro svět zítřka / Herbert Vollmann
31. Rozvíjanie myslenia, reči a základných zručností / Ladislav Mihálik
32. Znaky, symboly, jazyky / Jevgenij Nikolajevič Panov , Ján Hošek prel.
33. Variácie reči / Jozef Mistrík
34. Psychológia / Jozef Štefanovič
35. Myslenie a inteligencia / Ladislav Košč
36. Etudy o rozume / Anatolij S. Nikiforov , Mária Krkošková prel.
37. Základy psychológie / Július Boroš
38. Psychológia pre mladých / Július Boroš
39. Všeobecná psychológia / Tomáš Pardel
40. Ako správne hovoriť / Jiří Toman , Blažena Moravčíková prel.
41. O psychológii hudobného vnímania / J. V. Nazajkinskij , Elena Linzbothová-Krupová prel.
42. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
43. Štúdium cudzieho jazyka očami psychológa / B. A. Jankowski , Šimon Ondruš prel., Marta Pančíková prel.
44. Problémy všobecnej psychológie / Sergej Leonidovič Rubinštejn , Ladislav Požár prel., Eva Rybárová prel.
45. Základy psychológie / Július Boroš
46. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
47. Psychologie / A. A. Smirnov , D. Tollingerová prel.
48. Psychológia / Kornilo
49. Psychológia a kybernetika / Michal Stríženec
50. Písaná reč, jej vývin a poruchy u detí / Tomáš Pardel
51. O kultúre myslenia / Emil Holas
52. Duševný svet žiaka / V. A. Suchomlinskij , Ladislav Požár prel.
53. Rodičovstvo je veda / Margot Sunderlandová , Alena Redlingerová prel.
54. Ako komunikovať pri obchodnom jednaní / Dale Carnegie , R. Kvapil prel., K. Lyková prel.
55. Štrukturálna antropológia / Claude Lévi-Strauss , Martin Kanovský prel.
56. Jak připravit dítě do 1. třídy / Dana Kutálková
57. Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach / Anna Antušeková
58. Základy psychológie / Július Boroš
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ