Deskriptor Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945)
Počet nájdených titulov : 3
1. Franklin Delano Roosevelt / Alfred Liebfeld , Matej Andráš prel.
2. Tajomstvo vojny / Jurij Korolkov , Jožo Nižnánsky prel.
3. Tajomstvo vojny / Jurij Korolkov , Hana Lerchová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ