Deskriptor učebnice
Počet nájdených titulov : 157
1. Maturitné otázky z angličtiny / Petra Velanová
2. Úvod do inžinierstva pre elektrotechnické fakulty / Juraj Rehák , Antonín Vurm
3. Tovaroznalectvo / Katarína Ižová
4. Němčina pro jazykové školy / Věra Höppnerová , Julius Chromečka , Anna Kremzerová
5. Úvod do studia matematiky / Karel Hruša , Zbyňek Dlouhý , Jiří Rohlíček
6. Statistika pro obchod a hospodářství / Thomas H. Wonnacott , Ronald, J. Wonnacott , Igor Indruch prel.
7. Vedecký komunizmus / Pavel Indra
8. Nemčina pre samoukov a pre jazykové kurzy / Helena Šajgalíková , Dana Riečická , Miroslav Fašanok
9. Angličtina pre samoukov a kurzy / Eva Zábojová , Jaroslav Peprník , Stella Nangonová , Ľubica Slobodníková prel.
10. Slovensko-nemecký hovorník / Slovensk zahl.
11. Angličtina pre jazykové školy a kurzy / Mária Maříková
12. Vakuová technika / Vladimír Sítko
13. Učebné texty pre vodičov a údržbárov banských lokomotív / Učebn zahl.
14. Zemepisná čítanka / Ľuboslav Kohan
15. Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy / Irena Vaverková
16. Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy / Irena Vaverková
17. Nemčina pre pracujúcich / Štepán Zapletal
18. Gramatika nemčiny / Eduard Beneš
19. Česká mluvnice / Bohuslav Havránek
20. Materiály / Jan Otýs , Milan Kožák , Katarína Sudeková prel.
21. Baníctvo / Václav Babuška , Jakub Holý , Oldřich Trnka , František Latka prel.
22. Baníctvo / Mikuláš Lalúch
23. Baníctvo / Mikuláš Lalúch , Rudolf Lazár , Belo Kováč
24. Baníctvo / Mikuláš Lalúch
25. Hornictví / Hornictv zahl.
26. Hornictví / Václav Babuška , Jakub Holý , Oldřich Trnka
27. Nakládací stroje / Ludvík Hájovský , Bohumil Kaňkovský
28. Hlbinné vŕtanie / Karol Strniště
29. Razenie dlhých a priestorových banských diel / František Valachovič
30. Základní učebnice pro školení mistrů a provozních techniků v kovoprůmyslu / Karel Němec
31. Katechizmus / Katechizmu zahl.
32. Materiály a technológie / Alena Očkajová , Martin Kučerka
33. Beton v příkladech / František Draxler , Miloslav Drda
34. Pozemní stavitelství / Václav Hájek
35. Svietidlá a svetelné zdroje / Pavol Horňák , Vladimir Viktorovič Trembač , Julian Borisovič Ajzenberg
36. Automobily / Milan Pilárik
37. Základní kvalifikační učebnice - motorismus / František Cimburek
38. Opravy automobilov / Ján Sapák
39. Automechanik / Ivo Bernard
40. Traktory a automobily / Traktor zahl.
41. Traktory a automobily / Miroslav Papoušek , Mária Molnárová prel.
42. Učebnica vodiča z povolania / Učebnic zahl.
43. Učebnica vodiča nákladného automobilu / Jaroslav Vileta , Andrej Sršeň prel.
44. Učebnica vodiča osobného a ľahkého nákladného automobilu / Bedřich Jech
45. Histopatologický laborant / Igor Kutlík
46. Vinohradníctvo / František Záruba
47. Dopravní soustava / Antonín Stehlík
48. Čítanka / Čítank zahl.
49. Francúzština / Josef Hendrich , Oldřich Kulík , Jaromír Tláskal
50. Nemecky s úsmevom / Oľga Primusová prel., Nemeck zahl.
51. Němčina pro jazykové školy / Věra Höppnerová , Anna Kremzerová , Eva Nožičková
52. Praktické záhradníctvo / Anna Horynová , František Záruba prel.
53. Chov zvierat / Cho zahl.
54. Príprava jedál / Eduard Brhlík , Juraj Romaňuk
55. Receptúry polotovarov pokrmov / Konrád Kendík zost., Eduard Brhlík zost.
56. Písanie na stroji / Miroslava Mesiarová
57. Stenografia / Michal Ružek , Ladislav Bojanský , Jozef Mistrík
58. Stenografia / Michal Ružek , Ladislav Bojnanský
59. Chemie a technologie výbušnin / Tadeusz Urbanski , Dušan Jakeš prel., Zdeňek Doležel prel.
60. Brusič a rytec skla / Emanuel Mařík , Rudolf Satrapa
61. Chemie skla / Miloš B. Volf
62. Themen / Hartmut Aufderstrase
63. Energetika a tepelná technika pre drevárskych inžinierov / František Setnička
64. Konstrukce střihů prádlo / Václav Vrba
65. Základní kvalifikační učebnice stavebnictví / Josef Hraba
66. Romaňi čhib / Eva Gašparová , Anna Koptová , Ingrid Lukáčová , Erika Šajgalová ilustr., Martina Koptová ilustr.
67. Metodická príručka k Učebnici rómskeho jazyka / Eva Gašparová
68. Výtvarná príprava / Ondrej Bartko , Rudolf Fila , Zlatica Reištetterová
69. Průmyslové stavby / Emil Kovařík , Josef Pospíšil , František Štědrý
70. Technické kreslenie pre pracujúcich / Karel Mašek , Alexander Nádasdi , Jana Kóňová prel.
71. Technické kreslenie / Karel Mašek , Pavel Šimůnek , Jaroslav Zelko prel.
72. Technické kreslenie / Josef Hložek , Antonín Bobek , Karel Mašek
73. Technické kreslení / Josef Kochman
74. Fotografia / Ľudovít Absolon
75. Atletika / Peter Sokol
76. Spoločenský tanec / Milan Štiavnický
77. Dejiny tanca a baletu / Oľga Markovičová
78. Moderná učebnica šachu / Ján Šefc
79. CorelDraw! 3.0 / Jaroslav Štefl
80. Pohybové hry / Pohybov zahl.
81. Plavání / Miloslav Hoch , Vladimír Černušák
82. Slovenčina pre každého / Jozef Mistrík
83. Základný kurz slovenčiny / Jozef Prokop
84. Ústny prejav a umelecký prednes / Ján Findra , Emil Tvrdoň
85. Russkij jazyk / Russki zahl.
86. Krátka gramatika ruského jazyka / Gerhard Baláž , Pavel Šima , Štefan Švagrovský
87. Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy / Irena Vaverková
88. Učebnica rumunčiny pre samoukov / Štefan Žolnay
89. Nemčina pre pracujúcich / Štěpán Zapletal , Eduard Beneš , Jana Valoušková
90. Nemčina pre 1. ročník jazykových škôl a pre kurzy / Eduard Beneš
91. Nemčina pre poľnohospodárov / Lubomír Drozd , Melichar Václav prel.
92. Latinský jazyk / Jan Kábrt , Pavel Kucharský
93. Francúzština / Alena Tionová , Jarmila Hamplová , Pavol Malatin prel.
94. Angličtina / Mária Maříková
95. Stručná mluvnice česká / Bohuslav Havránek , Alois Jedlička
96. Angličtina / Mária Maříková
97. Angličtina pro dospělé / Zora Dlouhá , Oľga Hrušková , Zdeňka Papoušková
98. Fysický zeměpis / František Vitásek
99. Programovaná učebnice matematiky / Zdeněk Opava
100. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ