Deskriptor 51
Počet nájdených titulov : 106
1. Úvod do studia matematiky / Karel Hruša , Zbyňek Dlouhý , Jiří Rohlíček
2. Prehľad matematiky / Vladimír Burjan
3. Matematika / Hans Simon
4. Geometria pre deti / Vladimír Gabrielovič Žitomirskij
5. Kamaráti čísla / Václav Koval , Július Cibula prel., František Škoda ilustr.
6. Matematické fyzikálne a chemické tabuľky / Matematick zahl.
7. Vieš? Uhádneš? / Marián Goga
8. Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúčky na stredné školy / Zbierk zahl.
9. Testy z matematiky / Marián Hanula , Ľudovít Hrdina , Milan Maxian
10. Príručka matematiky pre fyzikov / Erwin Madelung , Vladimír Ilkovič prel.
11. Matematické fyzikálne chemické tabuľky / Matematick zahl.
12. Matematika pre ekonómov / Ján Štalmašek
13. Vyššia matematika pre začiatočníkov / J. B. Zeľdovič , L. Bobáková prel., A. Štrbová prel.
14. Matematika II / Imrich Fabrici , Michal Šabo
15. Sbírka řešených příkladů z matematiky / František Jirásek , Eduard Kriegelstein , Zdeněk Tichý
16. Kde je chyba? / W. Lietzmann , Teodor Klein prel.
17. Tabuľky pre odborné školy / Tabuľk zahl.
18. Úlohy mezinárodních matematických olympiád / Karel Horák , Vladimír Müller , Antonín Vrba
19. Úlohy o veľkých číslach / Ivan Korec
20. Teória množín / Tibor Šalát , Jaroslav Smítal
21. Množinový počet zrozumiteľne / Dieter Haupt , Jozef Eliáš prel.
22. Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín / Petr Vopěnka
23. Vybrané úlohy z matematických olympiád / Vybran zahl.
24. Programovaná matematika. Percentový počet / Horst Luscher , Ján Rybár prel.
25. Programovaná matematika. Úprava rovníc / Gerhard Schroter , Charlote Schroterová , Ján Kukuča prel.
26. Relácie a funkcie / Miloš Jelínek
27. XX. ročník matematické olympiády / XX zahl.
28. Riešené úlohy z modernej matematiky 2 / Karol Križalkovič , Anton Cuninka , Ondrej Šedivý
29. Sbírka řešených příkladů z matematiky I / František Jirásek , Eduard Kriegelstein , Zdeněk Tichý
30. Zbierka úloh z matematiky / Ladislav Schramm , František Nimrichter , Václav Topinka
31. Zbierka úloh z matematiky / František Vejsada , František Talafous
32. Zbierka úloh z matematiky / Dorota Krajňáková , Jiří Míčka , Ludmila Machačová
33. Otec, matka, matematika a ja / Beloslav Riečan
34. Matematika pre gymnáziá / Oldřich Odvárko , Jaroslav Fořt , Břetislav Novák
35. Sbírka úloh z učiva matematiky základní školy / František Běloun
36. Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy / Josef Kubát
37. Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy / Matematick zahl.
38. Maturitné príklady z matematiky / Petr Benda , Berta Daňková , Josef Skála
39. Skúšky na vysoké školy / Eva Sitárová zost.
40. Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky / Antonín Hlaváček
41. Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy / Matematick zahl.
42. Matematická terminológia / Matematick zahl.
43. Učebnice matematiky pro posluchače VŠEI / Zdeněk Horský
44. Vyššia matematika pre ekonómov / Ján Štalmašek
45. Úlohy mezinárodních matematických olympiád / Karel Horák , Vladimír Müller , Antonín Vrba
46. Kreslenie pomáha počítať / A. I. Ostrovskij , B.A. Kordemskij , Gabriel Oravec prel., Margita Oravcová prel.
47. Riešené úlohy z modernej matematiky / Karol Križalkovič , Anton Cuninka , Ondrej Šedivý
48. 500 riešených slovných úloh z matematiky / Karol Križalkovič , Anton Cuninka , Ondrej Šedivý
49. Príklady z matematiky na prijímacie pohovory / Otokar Grošek , Peter Volauf
50. Matematika 1 / Ján Ivan
51. Sbírka maturitních příkladů z matematiky / Petr Benda , Berta Daňková , Josef Skála
52. Príručka elementárnej matematiky a fyziky / Jozef Eliáš
53. Zábavná matematika / Štefan Novoveský , Karol Križalkovič , Imrich Lečko
54. Učebnice matematiky / František Rádl
55. Matematika I / Imrich Fabrici , Michal Šabo
56. Mastematika pro volné chvíle / Stanislaw Kowal , Jiří Jarník prel.
57. Svet čísel / Ivan Depman , Jaroslav Folta
58. O modernizácii školskej matematiky / Jaroslav Šedivý , Ladislav Schramm prel.
59. Cesty moderní matematiky / Karel Havlíček
60. Matematické záujmové krúžky / František Dušek , Štefan Bielik prel.
61. Programovaná učebnice matematiky / Zdeněk Opava
62. Dialógy o matematice / Alfréd Rényi , Jan Králík prel.
63. Matematika pre gymnáziá / Júlia Lukátšová prel., Soňa Richtáriková prel., Matematik zahl.
64. Matematika pre gymnáziá / Jaroslav Šedivý , Šimon Pindroch prel.
65. Matematika pre gymnáziá / Milan Hejný , Marián Hanula , Anton Dekrét
66. Základy matematickej teórie dopravy / Ján Černý , Pavol Kluvánek
67. Přehled elementární matematiky / Přehle zahl.
68. Matematika pre rodičov / C. B. Allendoerfer , Karol Križalkovič prel.
69. Matematika a spoločnosť / Anton Kotzig
70. Lexikón vyššej matematiky / Wilhelm Gohler , Barbara Ralle , Ján Čižmár prel.
71. Matematika pre fyzikov / Andrej Grega , Daniel Kluvanec , Emil Rajčan
72. Dielenská matematika / Adolf Vacek , Michal Zoldy prel.
73. Matematika sdělovací techniky / Čeněk Kohlmann
74. Prehľad matematiky / Peter Horák , Ľudovít Niepel
75. Prehľad matematiky / Vladimír Burjan , Ľudovít Hrdina , Milan Maxian
76. Pohľad do dejín matematiky / Pohľa zahl.
77. Populární encyklopedie matematiky / František Charvát prel., Jiří Šmelhaus prel., Populárn zahl.
78. Matematika / Matematik zahl.
79. Matematika / Matematik zahl.
80. Matematika I. / Bruno Budinský , Jura Charvát
81. Matematika 2 / Ján Ivan
82. Matematika II / Matematik zahl.
83. Matematika I / Matematik zahl.
84. Repetitórium stredoškolskej matematiky / Václav Medek , Ladislav Mišík , Tibor Šalát
85. Prehľad stredoškolskej matematiky / Václav Medek , Ladislav Mišík , Tibor Šalát
86. Matematika / Inocenc Dokoupil , Otakar Bílský , Josef Glivický , Valentín Melicher prel.
87. Matematika / Matematik zahl.
88. Dějiny matematiky / Dirk Struik , Luboš Nový prel., Jaroslav Folta prel.
89. Matematika / Hans Simon , Kurt Stahl , J. Rybár prel., T. Klein prel.
90. Matematika II / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
91. Matematika II / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
92. Matematika II / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
93. Matematika I / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
94. Matematika I / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
95. Matematika I / Igor Kluvánek , Ladislav Mišík , Marko Švec
96. Mysli si číslo / Johnny Ball , Veronika Budjačová prel.
97. Příprava žáků ZŠ / František Běloun
98. Základy moderenej matematiky / Karel Hruša , Štefan Bielik prel.
99. State k rozvoju pokrokových smerov vo vyučovaní matematiky / Jiří Kabele
100. Matematika / Matematik zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ