Deskriptor antológia
Počet nájdených titulov : 45
1. Thriller / James Patterson zost., Petr Kovács prel.
2. Nemnožme sa! / Rastislav Škoda zost.
3. Filozofia práva / Viliam S. Hotár zost.
4. Medzi dvoma domovmi / Michal Harpáň zozb., Medz zahl.
5. Záchvevy / Záchvev zahl.
6. 111 slovenských sonetov / Zlatica Hlaváčová ilustr., Viliam Turčány zost., 111 slovenskýc zahl.
7. Rozpäté krídla / Rozpät zahl.
8. Antológia rómskych tradícií a remesiel / Irena Adamová
9. Antológia rómskej hudby / Gejza Adam
10. Antológia rómskych spisovateľov / Viliam Zeman
11. Rečou srdca / Helena Križanová-Brindzová prel., Juraj Andričík prel., Rečo zahl.
12. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
13. Antológia k dejinám slovenskej literatúry / Antológi zahl.
14. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
15. Antológia slovenskej literatúry 20. storočia / Zdenko Kasáč , Pavol Plutko
16. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
17. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
18. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
19. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
20. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
21. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
22. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Ján Košecký prel., Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
23. Chvála vína / Štefan Moravčík zost., Chvála vín zahl.
24. Já miluji, nesmím povídati.... / Gizela Slavkovská zost.
25. Malá antológia z diel filozofov / Michal Suchý
26. 75 Readings: An Anthology / 7 zahl.
Vhodná pre študentov VŠ a učiteľov anglického jazyka.
27. The Heath Introdution to Poetry / Joseph de Roche
28. Přistání na řípu / Vojtěch Kantor zost.
29. Hlboké koľaje / Michal Harpáň zost.
30. Kroky času / Ivan Sulík zost.
Sloboda Jaros Habaj Rakús Andruška Zelinka Puškáš Dušek Mitana Glocko Hudec Balco
31. Sen o pečiatke / Tomáš Janovic zost., Jozef Čertík zost.
32. Úžasná krajina
33. Stalo se zítra / Ivo Železný prel., Ivo Železný zost.
34. Májové halúzky / Májov zahl.
35. Pod spoločným nebom / Juraj Andričík prel.
36. Marxisticko-leninská filozofia
37. Súradnice / Imrich Vaško zost.
38. Aká to bola jar
39. Od Aristotela po Plotina / Jaroslav Martinka zost.
40. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus / Ján Bodnár a kol.
41. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied / Ján Bodnár zost.
42. Krutosť / Ján Turan zost.
Kužel Suchánová Hrúz Sloboda Šrámková Šikula
43. Dvadsiatyprvý / Jozef M. Rydlo zost.
44. Paramisa / Dezider Banga zost.
45. Malá antológia z diel filozofov / Mal zahl.
Súbor textov na dotvorenie predstáv o rôznych témach a spôsoboch filozofického myslenia.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ