Deskriptor piesne
Počet nájdených titulov : 48
1. Veľký spevník najznámejších ľudových piesní / Vladimír Dobrucký
2. Kinder singen frohe Lieder / Kinde , Kinde zahl.
3. Máte radi Matušku? / Petr Brázda
4. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
5. Dielo / Ján Hollý , Ľubomír Feldek prel.
6. Dielo / Samo Chalupka
7. Banícke piesne 2003 / Ladislav Sombathy zost.
8. Poľovníctvo / Ďuric , Serde , Molná
9. Ľudové umenie na Slovensku / František Kalesný
10. Piesne revolúcie revolúcia piesní / Ivan Kučma
11. Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku / Bernard Garaj
12. V znamení korytnačky / Bertolt Brecht
13. Vajnory / Ján Podolák zost.
14. Mladosť a pieseň / Martin Kellenberger ilustr., Peter Brhlovič zost., Mlados zahl.
15. Piesne / Piesn zahl.
16. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
17. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
18. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
19. Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček
20. Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty / Rudo Brtáň
21. Spisy Ľudovíta Štúra / Ľudovít Štúr
22. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
23. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Ján Košecký prel., Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
24. Čarovné husle / Ján Kedro
25. Emil Filla / Čestmír Berka , Viera Šabíková prel.
26. Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny / Zo život zahl.
27. Slovenská ľudová balada v interetnickom kontexte / Orest Zilynskij
28. Ľud pod Tatrami / Ján Olejník
29. Český rok / František Volf , Karel Plicka , Karel Svolinský ilustr.
30. Zlatá brána / Karol Plicka
31. Z prameňov krásy a poznania / Kliment Ondrejka , Elena Medvecká , A. Móži
32. Ľud pod Tatrami / Ján Olejník
33. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku / Marta Lysáková , Ľubica Kopinová , Anna Podhorná , Vlado Kardelis ilustr.
34. Hry pro maminky s dětmi / Jana Hanšpachová
35. Nursery rhymes, songs & games / Juraj Demovič ilustr., Eva Preložníková zost.
Text je v angličtine.
36. Starodávne piesne rádu pijanského / Starodávn zahl.
37. Čierny šál / Alexander Sergejevič Puškin , Ivan Kupec prel., Jana Kiselová-Siteková ilustr.
38. Dielo / Ján Hollý , Ľubomír Feldek prel.
39. V šírom poli rokyta / Miroslav Cipár ilustr., V šíro zahl.
40. V šírom poli rokyta / V šíro zahl., Miroslav Cipár ilustr.
41. Dielo / Samo Chalupka
42. Zlatá brána / Mária Ďuríčková zost.
43. Piesne pre najmenších / Štefan Kantor
44. Na slovenský národ / Ján Hollý
45. Scénky pre malých, menších a najmenších / Ľudo Zelienka
46. Hry z avantgardy / Adolf Hoffmeisster
47. Riekanky, pesničky a rozprávky / Milada Motlová , Elena Slobodová prel., Lenka Vybíralová ilustr.
48. Piesne a iné texty / Milan Lasica
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ