Deskriptor 54
Počet nájdených titulov : 37
1. Chemické prvky okolo nás / Milan Bárta , Alena Naďová prel.
2. Moja kniha pokusov. Voda / Neil Ardley , Peter Gomolčák prel.
3. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
4. Zaujíma vás chémia? / Zaujím zahl.
5. Chemické laboratórne tabuľky / Chemick zahl.
6. Chémia pre dopravné smery / Kamil Bagin
7. Chemické tabulky organických sloučenin / Miroslav Večeřa , Jiří Gasparič
8. Výpočty v stredoškolskej chémii / Ján Kandráč , Anton Sirota
9. Meranie a regulácia / Vladimír Novotný , Vladimír Klíma , Ján Mjartan prel.
10. Programové vyučovanie v chémii / Andrej Velikanič
11. Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov / Alžbeta Kalašová , Anežka Toušková
12. Chémia životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Leonard Sojka , Ladislav Simon
13. Príklady a úlohy z chémie / Príklad zahl.
14. Prehľad chémie / Peter Silný , Beáta Brestenská
15. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
16. Chémia má svoje zákony / K. R. Manolov , D. L. Lazarov , I. P. Lilov , Michal Brejčák prel.
17. Farmaceutická chémia / Jiří Salaš , Miloš Hartmann , Štefan Mareček prel., Ivan Čajda prel.
18. Zaujímavo o chémii / L. Vlasov , Dmitrij Nikolajevič Trifonov , Milan Žuffa prel.
19. Prehľad stredoškolskej chémie / Ján Fabini , Blažena Schenková
20. Prehľad chémie / Pavol Zahradník , Marta Kollárová
21. Malá encyklopédia chémie / Mal zahl.
22. Chémia denného života / Sigmar Spauszus , Jozef Vido prel.
23. Od vodíka po ... Lawrencium? / Piotr Rejngoľdovič Taube , Jevgenij Ivanovič Rudenko , Milan Klobušický prel.
24. Programované vyučovanie v chémii / Andrej Velikanič
25. Chemistry / Steven S. Zumdahl
26. Chémia na prahu tretieho tisícročia / Siegfried Poller , Milan Karvaš prel., Marcela Göghová prel., Ivan Popovič ilustr.
27. Mistři zkúmavek / Josef Velek , Vladimír Jiránek ilustr.
28. V každom rožku trošku chémie / Bohumil Škárka , Svetozár Mydlo ilustr.
29. Príbeh prvku hélium / M.P. Bronštejn , Ladislav Gomolčák prel., Milan Spál ilustr.
30. Tajuplný svet / Vladimír Henzel , Ladislav Chodák prel., Miroslav Fulín ilustr.
31. Chémia a my / Miroslav Prokša
32. Školská encyklopédia chémie / Jane Wertheim , Chris Oxlade , John Waterhouse , Vladimír Adamčík prel., Mikuláš Lisý prel.
33. Chémia / Ivan Hnát
34. Chémia pre základné školy / Daniela Joniaková prel., Chémi zahl.
35. Chemická čítanka / Andrej Velikanič , Tibor Šramko , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
36. Chemie / Jane Chisholmová , Mary Johnson , Petr Pánek prel.
37. Veľký zákon / Igor Vasilievič Petrianov , Dmitrij Nikolajevič Trifonov , Mária Feriančíková prel., Juraj Dubay ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ