Deskriptor spisovatelia slovenskí
Počet nájdených titulov : 76
1. Medzi Slovákmi / Martin M. Šimečka
2. Ján Hollý očami svojich súčaníkov / Jozef Ambruš zost.
3. Dni detskej knihy / Ondrej Čiliak zost.
4. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
5. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
6. Básne. Poviedky. Povesti. Spomienky / Dominik Štubňa - Zámostský
7. Terézia Vansová / Jana Cviková editor, Jana Juráňová editor, Marcela Mikulová editor, Terézi zahl.
8. Králi ducha / Emil Benčík
9. Rozbory umeleckej prózy / Rozbor zahl.
10. Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry / Andrej Mráz
11. Po literárnych stopách na Slovensku / Jaroslav Rezník
12. Slovenský literárny album / Ján Juríček zost., Vladimír Petrík zost.
13. Album literárnych pamiatok na Slovensku / Pavol Uhrin
14. Domov i svet / Jozef Felix
15. Kritika 64 / Jozef Bob zost., Michal Nadubinský zost.
16. Literárne prechádzky po stredoslovenskom kraji / Libor Knězek , Pavol Uhrin
17. Minulosť ťa dostane / Minulos zahl.
18. Literatúra protifašistického odboja európskych krajín 1939-1945 / Literatúr zahl.
19. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
20. V košeli zo žihľavy / Peter Holka
21. Život a dielo sestier Márie a Kristíny Royových / Jarmila Slezáčková
22. Próza Kláry Jarunkovej / Július Noge
23. Pocity pouličného našinca / Dušan Mitana , Vojtech Kolenčík ilustr., Martin Resutík ilustr.
24. Svetozár Hurban Vajanský / Pavol Petrus
25. Elena Maróthy-Šoltésová / Želmíra Handzová
26. Premeny ohňa / Bystrík Šikula , Bohuš Bodacz
27. Zlatoústi rozprávači / Štefan Žáry
28. Hugolín Gavlovič / Hugolí zahl.
29. Literárne postavy Gemera I. / Július Bolfík zost.
30. Premeny Bodenkovej prózy / Ján Jurčo
31. Ján Francisci / Ján Francisci
32. Michal Miloslav Hodža / Ján Hučko
33. Jozef Miloslav Hurban / Tomáš Winkler
34. Herold svitajúcich časov Hviezdoslav / Augustín Maťovčík
35. Perom a mečom / Tomáš Winkler
36. J.C.Hronský / Alexander Matuška
37. Ján Hollý / Juraj Hodál
38. Jozef Cíger Hronský / Augustín Maťovčík
39. Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského / Pavol Parenička
40. Ján Chalupka / Ladislav Bartko zost.
41. Peter Jilemnický / Juraj Pavelek zost.
42. Peter Jilemnický / Viliam Sokolík
43. Peter Jilemnický. Vždy s ľudom / Břetislav Truhlář
44. Rieky hory hviezdy a človek / Imrich Vaško
45. Janko Jesenský. Nepokorený smiech a vrásky sveta / Pavol Petrus a kol.
46. G.K.Zechenter-Laskomerský / Ladislav Bartko zost.
47. Miloš Krno / Břetislav Truhlář
48. Martin Kukučín v kritike a spomienkach / Marti zahl.
49. Bez nostalgie / Ladislav Luknár
50. Bohuš Nosák-Nezabudov / Imrich Sedlák
51. Ľudo Ondrejov / Augustín Maťovčík
52. Búrlivá mladosť / Ján Poničan
53. Život a dielo Martina Rakovského / Miloslav Okál
54. Andrej Sládkovič / Cyril Kraus
55. Bolo, ako bolo / Ivan Stodola
56. Pavel Jozef Šafárik / Karol Rosenbaum
57. Skvitne ešte život / Zdenka Sojková
58. Elena Maróthy-Šoltésová / Terézia Kaššayová zost., Elen zahl.
59. Anekdotický slovník slovenských spisovateľov / Štefan Žáry
60. Číry a čistý rozprávač Ľudo Ondrejov / Augustín Maťovčík , Augustín Maťovčík sprac
61. Encyklopédia slovenských spisovateľov / Karol Rosenbaum a kol.
62. Encyklopédia slovenských spisovateľov / Karol Rosenbaum a kol.
63. Kto proti osudu / Peter Štrelinger
64. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
65. Kto proti osudu / Peter Štrelinger
66. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
67. Veselý rok
68. Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov / Slovní zahl.
69. Hviezdoslav v kritike a spomienkach / Stanislav Šmatlák zost.
70. Slovník slovenských spisovateľov / Slovní zahl.
71. Majstri slova / Drahoslav Machala
72. S dlaňou v ohni / S dlaňo zahl.
73. Spanilej múzy osídla a vnady / Štefan Žáry
74. Slovník slovenských spisovateľov 20.storočia / Peter Procházka fotogr., Pavol Kastl fotogr., Dušan Pacúch zahl.
75. Slovenská a česká literatúra na dlani / Anna Floriánová zost., Zora Špačková zost., Slovensk zahl.
76. Slovník slovenských spisovateľov / Valér Mikula a kol.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ