Deskriptor veda literárna
Počet nájdených titulov : 125
1. Kontexty slovenskej moderny / Dana Hučková
2. Počiatky básnickej školy Štúrovej / Milan Pišút
3. Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra / Zlatko Klátik
4. Antológia slovenskej literatúry v období klasicizmu a romantizmu / Hana Urbancová , Edmund Hleba
5. Obrazy a myšlienky / Ján Števček , Albín Bagin
6. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia / Peter Zajac zost., Dana Hučková zost.
7. Slovenská moderna / Dana Hučková zost.
8. Expresionizmus / Dagmar Kročanová zost.
9. Literárny sprievodca po Slovensku / Pavol Uhrin
10. Dejiny vedy a techniky na Slovensku / Ján Tibenský
11. Historický žáner v slovenskej próze / René Bílik
12. Problémy poetiky románu / Michail Michajlovic Bachtin , Marta Baránková prel.
13. Roky úzkosti a vzopätia / Mária Bátorová
14. Dynamika literárnych skúseností / Jurij Bogdanov
15. Problémy literárnej vedy včera a dnes / Mikuláš Bakoš
16. Človek a život / V.G. Belinskij , ko prel.
17. Básník a čas / Marina Cvetajevová , Jan Zábrana prel.
18. Človek v literatúre / Andrej Červeňák
19. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
20. Literárne svedectvá / Móric Dedinský-Mittelmann
21. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
22. Hľadám umenie / Lion Feuchtwanger , Július Albrecht prel.
23. Z reči do reči / Ľubomír Feldek
24. Domov i svet / Jozef Felix
25. Genéza slovenskej socialistickej literatúry / Ján Brezina zost.
26. Homo scribens / Ľubomír Feldek
27. Poetika literárnych žánrov / Jozef Hvišč
28. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
29. Cestami literatúry / Michal Chorváth
30. Z prielomu / Michal Chorváth
31. O literatúre / Michal Chorváth
32. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
33. Dejiny v dejinách / Rudolf Chmel
34. Interpretácia umeleckého textu / Interpretáci zahl.
35. Rozhovory / Ľuboš Jurík
36. Slovo, kľúč k detstvu / Zlatko Klátik
37. Nadpočetné hodiny života / Lýdia Kyseľová
38. Kritika 64 / Jozef Bob zost., Michal Nadubinský zost.
39. Osobnosti / Alexander Matuška
40. Nie samým slovom / Viktor Kochol
41. Epika a román / Nora Krausová
42. Výber z diela / Štefan Krčméry
43. Výber z diela / Štefan Krčméry
44. Listy / Štefan Krčméry
45. Poézia Jána Smreka / Bohuš Kováč
46. Estetické reflexie / Štefan Krčméry
47. Zrelý Vajanský / Ivan Kusý
48. Mladý Vajanský / Ivan Kusý
49. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý zost.
50. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý
51. Slovenská literárna kritika / Cyril Kraus zost.
52. Obrana poézie / Ivan Kupec
53. Slovenský a slovanský romantizmus / Zlatko Klátik
54. Miera pravdivosti / Jurij Kuzmenko , Soňa Lesňáková prel.
55. Slovenská a juhoslovanská literatúra / Zlatko Klátik
56. O literatúre a ľuďoch / Ján Kalinčiak
57. O literatúre a o ľuďoch / Ján Kalinčiak
58. Jesenné eseje / Milan Lajčiak
59. Kontexty populárnej literatúry / Peter Liba
60. Litteraria / Litterari zahl.
61. Čítanie starých otcov / Peter Liba
62. Čitateľ a literárny proces / Peter Liba
63. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
64. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
65. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
66. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
67. Pripomienky a podlžnosti / Alexander Matuška
68. Od včerajška k dnešku / Alexander Matuška
69. Osobne a neosobne / Alexander Matuška
70. Profily a portréty / Alexander Matuška
71. Za a proti / Alexander Matuška
72. Pre a proti / Alexander Matuška
73. O literatúre / Alexander Matuška
74. Dielo esteticko-kritické / Ján Marták
75. Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz
76. Hľadanie systému obraznosti / Valér Mikula
77. Tu žije národ / Vladimír Mináč
78. Aspekty literatúry / Henryk Markiewicz , Pavel Winczer prel.
79. Rytmy čias / Alexander Alexejevič Michajlov , Viktória Slobodníková prel.
80. Človek proti skaze / Alexander Matuška
81. Človek proti slepote / Vojtech Mihálik
82. Paradoxy / Vladimír Mináč
83. Čas a knihy / Vladimír Mináč
84. Text a štýl / František Miko
85. Tvorba a recepcia / František Miko , Anton Popovič
86. Hra a poznanie v detskej próze / František Miko
87. Otázky českej literatúry / Zdeněk Nejedlý , Ľudmila Rampáková prel.
88. O umelecko-náučnej literatúre / O umeleck zahl.
89. Hľadanie epickej syntézy / Július Noge
90. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
91. O socialistickom realizme / O socialisticko zahl.
92. Literárna teória a kritika davistov / Daniel Okáli
93. Originál - preklad / Originá zahl.
94. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
95. Cesta k básnickému tvaru / Pavol Plutko
96. Štýlové konfrontácie / František Miko
97. Súčasnosť románu - román súčasnosti / Rudolf Chmel zost.
98. Teória literatúry / Ivan Plintovič
99. O literatúre / Milan Rúfus
100. Na váhach času / Karol Rosenbaum
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ