Deskriptor ochrana prírody
Počet nájdených titulov : 71
1. Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov / Zásad zahl.
2. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia / Jana Jaďuďová , kol
3. Prírodná lekáreň / Dimiter Pamukov , Christo Achtardžiev , Zdenka Kramplová prel.
4. Natura 2000 / Natur zahl.
5. Filipove prázdninové dobrodružstvá / Michal Fischer , Daniela Fischer , Martina Blaščáková ilustr., Martin Kudla ilustr.
6. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov / Dagmar Samešová , Juraj Ladomerský
7. Zálesácke dni / Ľuba Kvietková , Zuzana Rusková ilustr.
8. Ochrana zvířat, surovin, potravin a krmiv před účinky bojových otravných látek / Jozef Hrušovský , Jiří Beneš
9. Malé čistiarne odpadových vôd / Wanda J. Moloniewiczová , Š. Truchlik prel.
10. Vodní hospodářství / Karel Růžička
11. Poľnohospodárska biológia / Oľga Štepanovičová prel., Poľnohospodársk zahl.
12. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
13. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
14. Poľovníctvo / Ďuric , Serde , Molná
15. Senné-raj rýb a vtáctva / Senn zahl.
16. Hodnotenie kvality životného prostredia / Jozef Streďanský
17. Príručka environmentalistu / Príručk zahl.
18. Legislatívne aspekty životného prostredia / Dana Švihlová , kol , Dana Švihlová prel., Zuzana Lieskovská prel., Katarína Palúchová prel.
19. Zoológia / Gustav Daněk , Paula Vilčeková prel.
20. Parky a vzácne stromy v Považskobystrickomokrese a ich ochrana / Gejza Runkovič
21. Zvieratá nad priepasťou / Jiří Wolf , Jiří Félix , Edita Hvožďarová prel.
22. Lev nie je kráľom zvierat / Josef Vágner , Miroslav Cipár ilustr.
23. Stezky k přírodě / Jan Čeřovský , Aleš Záveský , Otakar Procházka ilustr.
24. Genetika na prahu 21.storočia / Robert Hončariv
25. Turistika pre všetkých / Július Žiškay
26. Slovensko / Radek Roubal
27. Horná Orava - európsky významné chránené územie / Róbert Trnka zost., Róbert Kopilec zost.
28. Odpad, obaly a životné prostredie / Daniel Swartz
29. Chráňme naše sovy / Tibor Babó
30. Slovenský kras / Slovensk zahl.
31. Veľkoplošné chránené územia na Slovensku / Ľubomír Huňa
32. Učiť sa - vedieť - konať / Christa Schmollgruber , Eva Mitterbauer , Marcella Eichner prel.
33. Kam nás to unášaš poľnohospodárstvo naše? / Mikuláš Huba
34. Zelené tradície života / Milan Kapusta , Milan Kapusta prel.
35. Spoločnosť a životné prostredie / Viera Gardošová prel., Emília Jozefíniová prel., Viera Ševcová prel., Spoločnos zahl.
36. Ochrana prírody / Ján Kováč zost., Ochran zahl.
37. Chemizácia poľnohospodárskej výroby a ochrana životného prostredia / Ľudovít Gábriš
38. Prírodné rezervácie na Slovensku / Jozef Ponec , Štefan Mihálik
39. Ochrana krajiny ČSSR / Karel Jůva , Antonín Klečka , Dušan Zachar
40. Rádionuklidová rontgenofluorescenčná analýza zložiek životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Emil Havránek , Eva Dejmková
41. Mravenec a vesmír 1997 / František Koukolík , Miroslav Barták ilustr.
42. Je zem pre ľudí? / Vladimír Vávra , Vladimír Popovič ilustr.
43. Příroda v ČSSR / Jiří Čihař , Jaromír Zpěvák ilustr.
44. Ochrana prírody okresu Bardejov / Ľudovít Dostál
45. Horná Nitra VII / Horná Nitr zahl.
46. The Human Factor
47. Príroda okolo nás / Alžbeta Havranová
48. Aby prežili rok 2000 / Josef Sládek a kol.
49. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočíchů / Pavel Pecina , Alena Čepická ilustr.
50. Ostré očko / Kurt Vonnegut , Pavel Vilikovský prel.
51. Po stopách vzácnej zveri / Štefan Teren
52. Právo na životné prostredie a právo životného prostredia / Jozef Klapáč
53. Kultúrny rozvoj Slovenska / Ján Fischer
54. Výchova k ochrane prírody / Ján Halaj
55. Právo a životné prostredie v socialistickej spoločnosti
56. Život treba chrániť / Štefan Paulov
57. Výchova k ochrane prírody / Ján Halaj
58. Slovensko / Michal Lukniš zost.
59. Životné prostredie Slovenska / Životn zahl., Zita Beňušková sprac
60. Geografia / Alena Dubcová , Hilda Kramáreková , Celestín Farkaš
61. Zachráň svoju planétu / Jana Brožíková prel., Zachrá zahl.
62. Deti Tatrany / Milan Igor Chovan
63. Strom ve městě / Jaroslav Kolařík
64. Šlabikár zálesáka / Dušan Slašťan zost., Šlabiká zahl.
65. Aktívne pre Zem / Jan Haverkamp , Ivana Kopecká prel.
66. Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky / Aldo Leopold , Anna Pilátová prel., Charles W. Schwartz ilustr.
67. Přeměněný les / Chris Maser , Jiří Holuša prel.
68. Hlboká ekológia / Bill Devall , George Sessions , Danuta Učníková prel.
69. Gaia / James E Lovelock , Jan Edlman prel.
70. Filipove ďalšie dobrodružstvá / Jacques Breuil , Tibor Kubička prel., Jean Breuil ilustr.
71. Právo životného prostredia / Milan Štefanovič , Soňa Košičiarová , Ján Pirč
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ