Deskriptor 502
Počet nájdených titulov : 163
1. Zvieratá v ohrození alebo ako môžeme pomôcť / Pavla Hanáčková , Jan Ondrejkovič prel., Kinh Dao ilustr.
2. Chránené vtáčie územia Slovenska / Chránen zahl.
3. Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov / Zásad zahl.
4. Nevšedný svet zvierat / Christopher Maynard , Miroslav Kulfan prel., Dorling Kindersley ilustr.
5. Inžinierska ekológia / Ľubomír Kubík , Michal Valach , Ľubomír Híreš
6. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia / Jana Jaďuďová , kol
7. Podmaněná planeta / Bedřich Moldan
8. Ekológia a environmentalistika / Martin Lorko
9. Technika a životné prostredie / Martin Lorko , Jaroslav Knapec
10. Zelený zošit / Miloš Sálus prel., Zelen zahl.
11. Natura 2000 / Natur zahl.
12. Chránené stromy Slovenska / Chránen zahl.
13. Stromy / Esmond Harris , Ivona Kautmanová prel., Annabel Milnová ilustr., Peter Stebbing ilustr.
14. Zázračný svet prírody / Florence Vérilhac , Mária Topercerová prel., Francois Crozat ilustr.
15. Zázračný svet prírody / Florence Vérilhac , Mária Topercerová prel., Francois Crozat ilustr.
16. Moja prvá kniha. Pokusy / Angela Wilkesová , Pavol Chorvát prel.
17. Detská ilustrovaná encyklopédia / Jana Haplová prel.
Poznatky z rôznych oblastí vedy a techniky, história objavov a vynálezov. Prvý diel štvordielnej encyklopédie.
18. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR / Jan Dungel ilustr., Vlastimil Baruš a kol.
19. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR / Karel Drchal ilustr., Kamil Sedláček a kol.
20. Stromy / Linda Gamlinová , Hana Blaškovičová prel.
21. Moja prvá kniha. Príroda / Angela Wilkesová , Miroslava Jambrichová prel.
22. Zálesácke dni / Ľuba Kvietková , Zuzana Rusková ilustr.
23. Zneškodňování průmyslových exhalací spalováním / Vladimír Anatoljevič Spejšer , Miroslav Rybín prel.
24. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
25. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
26. Znečistění ovzduší a zdraví / Karel Symon , Vladimír Bencko
27. Senné-raj rýb a vtáctva / Senn zahl.
28. Ochrana a využívanie prírodných zdrojov / Eva Chmielewská
29. Hodnotenie kvality životného prostredia / Jozef Streďanský
30. Unsere Berge / Gunter Steinbach
31. Globální oteplování / John Houghton , Jan Jeník prel., Květa Jeníková prel.
32. Príručka environmentalistu / Príručk zahl.
33. Tvorba a ochrana životného prostredia / Marta Pupalová prel., Štefan Pevný zost.
34. Stopy a odtlačky / Frédérik Lisak
35. Legislatívne aspekty životného prostredia / Dana Švihlová , kol , Dana Švihlová prel., Zuzana Lieskovská prel., Katarína Palúchová prel.
36. Stezky k přírodě / Jan Čeřovský , Aleš Záveský , Otakar Procházka ilustr.
37. Země na misce vah / Al Gore , Jan Jařab prel.
38. Mokrade / Viliam Klescht
39. Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku / Zozna zahl.
40. Evropské odpovědi na globální výzvy 21. století / Erfried Adam , Kristina Larischová , Libor Rouček , Štepánka Kudrnáčová prel., Kateřina Prokešová-Sitařová prel.
41. Analýza ovzdušia / Analýz zahl.
42. Pestrá príroda / Luděk J. Dobroruka , Elena Kocianová prel., Gejza Blaas prel., Pavel Hvožďara prel.
43. Horná Orava - európsky významné chránené územie / Róbert Trnka zost., Róbert Kopilec zost.
44. Odpad, obaly a životné prostredie / Daniel Swartz
45. Chráňme naše sovy / Tibor Babó
46. Slovenský kras / Slovensk zahl.
47. Veľkoplošné chránené územia na Slovensku / Ľubomír Huňa
48. Alternatívy v lesnom hospodárstve / Alternatív zahl.
49. Učiť sa - vedieť - konať / Christa Schmollgruber , Eva Mitterbauer , Marcella Eichner prel.
50. Kam nás to unášaš poľnohospodárstvo naše? / Mikuláš Huba
51. Zelené tradície života / Milan Kapusta , Milan Kapusta prel.
52. Chránené územia a prírodné výtvory okresu Zvolen / Štefan Macko
53. Dlhá jantárová cesta nekončí.... / Milan Šimo
54. Stav a vývoj životního prostředí v Československu / Sta zahl.
55. Názvy chránených území Slovenskej spcialistickej republiky / Názv zahl.
56. Ochrana obojživelníkú / Ochran zahl.
57. Slovenské lesy-otázka existenčná / Slovensk zahl.
58. Ochrana rozptýlenej zelene v krajine / Ochran zahl.
59. Životné prostredie a ľudské zdravie / Životn zahl.
60. Ochrana podzemních vod / Vladimír Pelikán
61. Tvorba životného prostredia / Karel Honzík , Július Pašteka prel.
62. Prostredie, v ktorom žijeme / Jozef Kukura , Vladislav Zikmund
63. Jde o přežití / Anita Gordon , David Suzuki , Pepa Liška prel.
64. Otázky a odpovede z biológie životného prostredia / Otázk zahl.
65. Člověk versus krajina / Miroslav Martiš
66. Společnost a životní prostředí / Miloš Holý , Josef Říha , Josef Sládek
67. Spoločnosť a životné prostredie / Viera Gardošová prel., Emília Jozefíniová prel., Viera Ševcová prel., Spoločnos zahl.
68. Ochrana prírody / Ján Kováč zost., Ochran zahl.
69. Chemizácia poľnohospodárskej výroby a ochrana životného prostredia / Ľudovít Gábriš
70. Živočíšna ríša a jej ochrana / Andrej Grigorievič Bannikov , Mária Lenochová prel.
71. Ekologické problémy / I. D. Laptev , Kamila Fircáková prel.
72. Otázniky nad prírodnými zdrojmi / Rastislav Lacko
73. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů / Pavel Pecina , Alena Čepická ilustr.
74. Atlas chránených živočíchov Slovenska / Juraj Holčík , Zdeněk Berger ilustr., Alojz Čaputa zost.
75. Atlas chránených rastlín / Dezider Magic , Eva Bosáčková , Otakar Ušák ilustr., Jindřich Krejča ilustr.
76. Prognózovanie životného prostredia sídelných štruktúr / Pavel Zibrin , Gustáv Sládek , Rudolf Kršiak
77. Otázky a odpovede z chémie životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Anton Blažej
78. Ekologické katastrofy / Emil Hadač
79. Ekológia a medzinárodné vzťahy / G. S. Chozin , V. S. Vasiliev , V. D. Pisarev , M. Řehák prel.
80. Ekonomické problémy životného prostredia / Rastislav Lacko
81. Rosalia / Rosali zahl.
82. Chemické aspekty životného prostredia / Chemick zahl.
83. Za tajomstvami ekobiofyziky / Juraj Tölgyessy , Milan Piatrik
84. Globální problémy lidstva a světová ekonomika / Antonín Chyba
85. Prírodné rezervácie na Slovensku / Jozef Ponec , Štefan Mihálik
86. Perspektívy človeka / Ivan Timofejevič Frolov , Hana Lerchová prel.
87. Biosféra a lidstvo / Karel Kudrna
88. Biologické základy ochrany prostredia / Margit Kovácsová , Elemír Janečko , Elemír Janečko prel.
89. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR / František Kotlaba , ko
90. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR / Karel Drchal ilustr., Kamil Sedláček a kol.
91. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR / Jan Dungel ilustr., Vlastimil Baruš a kol.
92. Rozhovory o ekológii / Vadim Ďožkin , Juraj Šebesta prel.
93. Z našej prírody / Jindřich Krejča , Jindřich Krejča ilustr.
94. Ochrana krajiny ČSSR / Karel Jůva , Antonín Klečka , Dušan Zachar
95. Slovensko v obrazoch / Ľubomír V. Prikryl
96. Zborník prác o Tatranskom národnom parku / Zborní zahl.
97. Zaujímavosti slovenskej prírody / Ivan Zmoray , Vladimír Podhradský
98. Rádionuklidová rontgenofluorescenčná analýza zložiek životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Emil Havránek , Eva Dejmková
99. Mravenec a vesmír 1997 / František Koukolík , Miroslav Barták ilustr.
100. Je zem pre ľudí? / Vladimír Vávra , Vladimír Popovič ilustr.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ