Deskriptor latinčina
Počet nájdených titulov : 8
1. Právnická latinčina / Jarmila Vaňková
2. Gramatické dielo Antona Bernoláka / Juraj Pavelek prel.
3. Cronica domus sarensis / Rudolf Mertlík prel., Cronic zahl.
4. Slovník latinských skratiek / Peter Kuklica
5. Latinsko/slovenský Slovensko/latinský slovník / Július Špaňár
6. Latinské právnické výrazy a výroky / Karol Rebro
7. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník / Július Špaňár , Jozef Hrabovský
8. Latinčina / Július Špaňár , Emanuel Kettner , Karol Vodák ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ