Deskriptor slovníky
Počet nájdených titulov : 210
1. Vademecum sociálnej práce / Beáta Balogová , Eva Žiaková
2. Penzum všeobecnej didaktiky / Nadežda Krajčová , Lenka Pasternáková
3. Vulgarizmy v deviatich jazykoch / Hana Golonová zost.
4. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
5. Anglicko-slovenský technický slovník / Anglick zahl.
6. Nemecko - slovenský slovníček / Katarina Bobríková
7. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
8. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
9. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
10. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
11. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
12. Malý frazeologický slovník / Elena Smiešková
13. Nemecko-slovenský a slovensko nemecký vreckový slovník / Eleonóra Kovácsová
14. Angličtina pre samoukov / Ludmila Kollmannová
15. Filmové profily / Sárka Bartošková
16. Slovník cudzích slov A/Z / Mária Ivanová-Šalingová
17. Srbochorváčtina pre samoukov / Anna Jeníková
18. Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovník / Jozef Šulhan
19. Francúzsko-slovenský vreckový slovník / Vladimír Smolák
20. Příruční slovník vědy a techniky / Bohumil Dobrovolný zost.
21. Česko-ruský technický slovník / Česk zahl.
22. Rusko-český technický slovník / Rusk zahl.
23. Rusko-český technický slovník / Rusk zahl.
24. Malá technická encyklopedie / Mal zahl.
25. Malá technická encyklopedie / Mal zahl.
26. Polytechnický náučný slovník / kol prel., Polytechnick zahl.
27. Technický naučný slovník / Technick zahl.
28. Svetelná technika / Sveteln zahl.
29. Technický naučný slovník / Technick zahl.
30. Technický naučný slovník / Technick zahl.
31. Technický naučný slovník / Technick zahl.
32. Technický naučný slovník / Technick zahl.
33. Technický naučný slovník / Technick zahl.
34. Technický naučný slovník / Technick zahl.
35. Technický naučný slovník / Technick zahl.
36. Technický naučný slovník / Technick zahl.
37. Technický naučný slovník / Technick zahl.
38. Technický naučný slovník / Technick zahl.
39. Technický naučný slovník / Technick zahl.
40. Technický naučný slovník / Technick zahl.
41. Ochrana pred žiarením. Nukleárna medicína. Rádiobiológia / Ochran zahl.
42. Jadrová technika / Jadrov zahl.
43. Veľký obrázkový slovník slovensko-anglicko-nemecký / Richard Scarry
44. Slovensko-nemecký slovník / Tomáš Dratva
45. Nemecko-slovenský slovník / Artúr Sandany , Ján Schultz , Irena Pavlíková
46. Nemecko-slovenský slovníček pre šikovné ruky / Katarína Bobríková
47. Náučný slovník z výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat / Ján Labuda
48. Včelársky náučný slovník / Ján Milla
49. Poľovnícky náučný slovník / Pavel Hell
50. Was ist das? / J.P. Steevens , A. Victoor
51. Anatomický obrazový slovník / Heinz Feneis , Radomír Čihák prel., Leo Lemež prel.
52. Stručný lékářský slovník / Jan Kábrt , Vladislav Valach
53. Architektura / Bohuslav Syrový
54. Entomologický náučný slovník / Ján Jasič
55. Slovenské botanické názvoslovie / Martin Červenka , kol
56. Slovensko-nemecký turistický slovník / Mária Čierna , Alexander Kupkovič
57. Fotografický slovník / M. Jiráček , A. Hálová , J. Morávek
58. Slovník sociálneho pracovníka / Štefan Strieženec
59. Slovník spoločenských vied / Slovní zahl.
60. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku / Vlastivedn zahl.
61. Stratigrafický slovník Západných Karpát / Dimitrij Andrusov , Ondrej Samuel
62. Frekvenčný slovník posunkovej reči / Štefan Csonka , Jozef Mistrík , Ladislav Ubár
63. Veľký rusko-slovenský slovník / Veľk zahl.
64. Veľký rusko-slovenský slovník / Veľk zahl.
65. Veľký slovensko-ruský slovník / Veľk zahl.
66. Veľký rusko-slovenský slovník / Veľk zahl.
67. Slovník jazykovedných termínov / Ján Horecký , Anna Rácová
68. Veľký slovensko-ruský slovník / Veľk zahl.
69. Veľký slovensko-ruský slovník / Veľk zahl.
70. Veľký slovensko-ruský slovník / Veľk zahl.
71. Veľký slovensko-ruský slovník / Veľk zahl.
72. Veľký slovensko-ruský slovník / Veľk zahl.
73. Veľký slovensko-ruský slovník / Veľk zahl.
74. Príručný slovník slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
75. Príručný slovník slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
76. Stratigrafický slovník Západných Karpát / Dmitrij Andrušov , Ondrej Samuel
77. Stratigrafický slovník Západných Karpát / Ondrej Samuel
78. Encyklopedický slovník geologických věd / Josef Svoboda , kol
79. Encyklopedický slovník geologických věd / Josef Svoboda , kol
80. Slovník literárnovedných termínov / L.I. Timofejev , S.V. Turajev , ko prel.
81. Lexikálne a gramatické minimum slovenského jazyka / Jozef Prokop
82. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
83. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
84. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
85. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
86. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
87. Slovník ruských spisovatelů / Slovní zahl.
88. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra , Eduard Gombala , Ivan Plintovič
89. Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník / Poľsk zahl.
90. Polština do vrecka / Polštin zahl.
91. Francuzština pre samoukov / Vilma Forgáchová , Margita Valehrachová-Matulayová
92. Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník / Mikuláš Stano , Ferdinand Buffa
93. Slovensko-nemecký slovník / Slovensk zahl.
94. Česko-maďarský slovník / László Dobossy
95. Česko-maďarský slovník / László Dobossy
96. Slovník cudzích slov pre školu a prax / Mária Ivanová-Šalingová
97. Slovník literární teorie / Štěpán Vlašín red., Slovní zahl.
98. Slovník slovenských nárečí / Slovní zahl.
99. Maďarsko-slovenský frazeologický slovník / Maďarsk
100. Maďarsko-český a česko-maďarský slovník / Ladislav Hradský , Josef Blaskovics
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ